Další barokní památka zachráněna
Napsal Vladimír Přibyl   
27.07. 2005 02:00

ikonaDruhý z restaurovaných obrazů ze Spitzerovy kolekce františkánských světců, která byla dříve umístěna ve slánském klášteře, je obraz sv. Ludvíka Toulouského. I když byl obraz zhruba před 30 lety opraven, jeho stav nebyl dobrý. Po podrobnější prohlídce restaurátorky akad. mal. Markéta Pavlíková a akad. mal. Lenka Helfertová se rozhodly opět provést rentoiláž (nažehlení obrazu na nové plátno).


ludvik03 Následovalo snímání nečistot, vrstev laku a postupně i starých retuší. Jak se uvádí v restaurátorské zprávě, nové retuše byly provedeny akrylovými barvami Maimeri, ozdobný rám obrazu byl vytmelen a defekty zaretušovány.

Restaurování ukázalo, že oproti předchozímu obnovenému plátnu sv. Antonína Paduánskému, se v tomto případě zachoval lépe malířský rukopis Spitzera, detaily a vlastní barevnost obrazu. Toto dílo tak podstatně obohatilo památkový fond města Slaného.

Život sv. Ludvík z Toulouse, druhorozeného syna neapolského krále Karla II., je v mládí poznamenán internací ve Španělsku, a to na hradě Suran u Barcelony. Protože se nejednalo o žalářování, mohl se sv. Ludvík pohybovat po městě, kde navštěvoval nejen chrámy, ale zejména příbytky chudých a špitály. Zde konal ty nejobyčejnější práce. V Barceloně se pravidelně zúčastňoval bohoslužeb v klášteře františkánů, který si velice oblíbil. Když již v době svobody navštívil se svým otcem Karlem II. Neapolským papeže Bonifáce VIII., ten si přál, aby se stal biskupem v Toulouse. Ludvík odmítal a slíbil pouze za podmínky, že nejdřív vstoupí do františkánského řádu. Zemřel v den svých 23. narozenin - 19. srpna 1297.

Ludvík 6