Podlešínský most - nová kulturní památka na Slánsku
Napsal Jana Mašková   
31.01. 2005 02:00
ikonaKamenný viadukt u obce Podlešín, představující výjimečnou ukázku architektury inženýrského železničního stavitelství, se přiřadil ke kulturním památkám slánského regionu. jarních měsících roku 2004 byl vznesen návrh na prohlášení mostu v Podlešíně za kulturní památku. Dobrý úmysl, i přes negativní postoj Správy železniční dopravní cesty, se zdařil a s prvním letošním sněhem jsme se, vybaveni fotoaparátem, vypravili zdokumentovat stav naší nové kulturní památky…

Podlešínský viadukt patří k nejstarším a nejvýznamnějším železničním mostům ve středních Čechách, který se dochoval v téměř nezměněné podobě. Jedná se o ukázku výjimečné architektury inženýrského železničního stavitelství z let 1872 - 1873, která se navíc výrazně pohledově uplatňuje v krajině. Kamenný most s výškou ve svém nejvyšším bodě 17,7 metrů a o celkové délce 95 metrů má pět oblouků. Rozpětí zakončujícího půlkruhu se pohybuje okolo 10 metrů. Mostní pilíře lemují neprofilované římsy, charakter stavby je navíc zdůrazněn širším provedením krajních opěr pohledově vystupujících z obrysu mostu. Podlešínský viadukt přemosťující údolí Knovízského potoka byl jednou ze čtyř velkých staveb na jedné větvi Buštěhradské dráhy vedoucí ze Smíchovského nádraží přes Hostivice do Slaného.

Tato mohutná stavba svým památkovým, historickým a architektonickým významem splnila všechna kritéria § 2 odst. 1 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči a byla tedy z rozhodnutí Ministerstva kultury dne 20. října 2004 prohlášena za kulturní památku.
Podlešín 1
Podlešínský viadukt přemosťující údolí Knovízského potoka - délka 95 m / výška 17,7 m
Podlešín 2
Rozpětí mostního oblouku se pohybuje okolo 10 metrů
Podlešín 3
Detail zakončení nosného pilíře neprofilovanou římsou
Podlešín 4
Dochovaná a v současné době stále využívaná železniční stavba z let 1872 - 1873
Podlešín 5
...příští zastávka PODLEŠÍN...