Obnovená barokní socha na průčelí klášterního kostela ve Slaném
Napsal Vladimír Přibyl   
22.04. 2015 14:12

 V jarních měsících byla osazena dřevěná raně barokní socha na průčelí konventního kostela karmelitánů (dříve františkánů) ve Slaném. I když v historických pramenech jsme zprávu o jejím vzniku nenašli, patří tento artefakt mezi nejhodnotnější příklady raně barokního sochařství na Slánsku. Restaurátorské práce prováděl akad. mal. Jiří Štork a na opravu přispělo město Slaný (fond obnovy domů). V současné době se řeší zakrytí památky velkoplošným oknem (tak, jak tomu bylo kdysi),  aby se eliminoval vliv počasí. 

Další snímky zde