XII. Slánské rozhovory / V červáncích kalicha – 6. října 2015
Napsal Vladimír Přibyl   
18.02. 2015 14:02

 Město Slaný se také zapojuje do celé řady akcí, které se letos pořádají u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa – celkový přehled zde. Na podzimní úterý 6. října 2015 společně s klášterem bosých karmelitánů ve Slaném připravuje již XII. Slánské rozhovory, které budou věnovány „druhému životu Mistra Jana Husa“ a také, jako tradičně, památkám v regionu – tentokrát pohusitskému umění ve Slaném; program tak zakončíme v kostele sv. Gotharda ve Slaném.

Slánské rozhovory – které jsou určeny pro širší veřejnost – pořádáme ve spolupráci s Katedrou politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; na setkání vystoupí i odborníci z Husitské teologické fakulty UK, Ústavu dějin umění AV ČR a dalších odborných pracovišť.

Základní informace o slánské konferenci ke staženín zde