K opravě krovu a střechy ve Třebízi čp. 2
Napsal Marek Filipec   
19.01. 2015 09:15

 Také v loňském roce (2014) pokračovala v pořadí druhou etapou obnova krovu a střechy objektu stájí v areálu statku čp. 2 ve Třebízi, který je v majetku města Slaný a součástí expozice Národopisného muzea Slánska, které letos oslaví čtyřicet let od svého založení. Krov je jednoduchou hambalkovou konstrukcí, která byla v minulosti provizorně vyztužena příčnými vzpěrami, přičemž některé její prvky byly poddimenzované a v některých vazbách dokonce chyběl hambalek. V dobrém stavu se naopak nacházela pozednice. Oproti pracím v loňském roce byla nutná větší výměna vazných trámů, naopak menší zásahy si vyžádali krokve. Na závěr byla položena nová pálená krytina typu bobrovka s hřebenáči kladenými do malty a osazeny okapové svody. Práce podpořilo dotací Ministerstvo kultury z Programu obnovy vesnických památkových rezervací a zón.

V průběhu prací byl proveden dendrologický průzkum dřeva, který datoval vznik stávajícího krovu k roku 1735, což je výrazně dříve než byl předchozí odhad. Tato metoda umožňuje odečíst z šířek letokruhů příčného řezu dřeva rok pokácení stromu. Současně byl také vypracován projekt následující stavební etapy jižní části objektu, která bude náročná po statické stránce. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a je zpracována žádost o dotaci pro letošní rok.
Na území vesnické památkové rezervace Třebíz, od jejíhož vyhlášení uplyne letos 20 let, prošla v uplynulém roce celkovou obnovou také památkově chráněná a dlouhodobě nevyužívaná výměnkářská chalupa čp. 32, původně náležející k areálu usedlosti čp. 12, která se nachází v soukromém vlastnictví.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další snímky z opravy krovu zde