K obnově památek v Hospozíně
Napsal Marek Filipec   
11.12. 2014 14:14

hospozin_icoNa katastru obce Hospozín se nachází poměrně reprezentativní soubor kulturních památek, které zahrnují drobnější samostatně stojící sochařská díla, kapli, v rámci regionu pozoruhodné sakrální stavby i příklady pro tento kraj v minulosti velmi typických hospodářských budov. Dvou z nich se dotkly na podzim letošního roku (2014) stavební práce směřující k jejich obnově. Z iniciativy Občanského sdružení pro obnovu a rozvoj části obce Hospozínek pokračovala obnova barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1711 v této místní části, kdysi lokálním středisku úcty k tomuto českému patronu na Velvarsku. Po loňské úvodní etapě, spočívající v odvodnění stavby a opravě vstupních dveří, pokračovaly práce obnovou pláště, konkrétně kupole.

2014.10.16 001Z ní byl nejprve sejmut kříž a v restaurátorské dílně očištěn a odborně pozlacen. V makovici nebyly překvapivě nalezeny žádné historické dokumenty a poselství předchozích generací, nové naopak byly vloženy. Plechová stříška lucerny se nachází v dobrém stavu, a proto nevyžadovala žádný zásah. Dále byla zednicky obnovena profilace korunní římsy a šambrán oken, do nichž bylo doplněno chybějící zasklení z šestihranného skla a ochranná síť. Zvolený vápenný barevný nátěr, který by postupně měla dostat celá fasáda, vychází ze stávajícího stavu, zbytky starší barevnosti, která mohla být odlišná a svým pojetím kontrastnější a živější, se nalézt nepodařilo. Dosavadní práce podpořilo opakovaně svou dotací sdružení Přemyslovské střední Čechy. Díky aktivitě občanského sdružení postupně ožívá jedna z drobnějších ovšem pozoruhodných staveb vrcholného baroku v regionu. To bohužel nemůžeme říci o nedaleko stojící dominantě širokého okolí, barokní sýpce, která ztrátou svého využití, lhostejností vlastníků a bezzubostí právního stavu postupně zaniká.

2014.09.16 049Druhou etapou také pokračovala obnova severní části ohradní zdi obklopující areál kostela Stětí sv. Jana Křtitele v samotném Hospozíně. Ta neodolala zimnímu počasí na přelomu roku 2012 a 2013 a musela být v poměrně dlouhém úseku od základu nově vyzděna. Jako materiál posloužil převážně původní i nadále použitelný pískovcový kámen kladený na mohutný betonová základ. Za rub zdi z vnitřní strany byla instalována drenáž, která by měla odvézt část vody do přilehlého chrliče. Práce byly podpořeny dotací Ministerstva kultury. I přes poctivou záchranu ohradní zdi je celkově možné stav dlouhodobě nevyužívaného kostela v Hospozíně, významné renesanční sakrální stavby v našem regionu, označit za neuspokojivý. Patří tak mezi památky, jejichž další osud bude záviset také na zájmu a aktivitě místních obyvatel, tak jako je tomu v případě svatojánské kaple v Hospozínku. Závěrem ještě doplňme, že v letošním roce bylo barevným nátěrem definitivně dokončeno restaurování výklenkové kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v hospodářském dvoře čp. 1, o němž jsme na těchto stránkách již informovali.

2014.11.25 013