Zámek v Sazené kulturní památkou
Napsal Vladimír Přibyl   
29.04. 2014 11:53

sazena_ico_2Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo dne 11. 3. 2014 zámek čp. 1 v Sazené podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči kulturní památkou. V odůvodnění prohlášení ministerstvo mimo jiné uvádí – Pro vznik zámku je podstatný rok 1547, kdy se obec Sazená jako konfiskát stává majetkem královské komory a o rok později je prodána panovníku blízkému rodu Gryspekovských z Gryspachu, kteří obec připojili k nedalekému panství v Nelahozevsi. Samotná výstavba na sklonku 16. století je potom spojena s osobou Blažeje Gryspekovského, za datum dokončení se tradičně uvádí rok 1606. V 17. století se obec stává jednou z hospodářských základen kláštera premonstrátek v Doksanech, po jeho zrušení je připojena k zlonickému velkostatku Kinských. Současným vlastníkem objektu je obec Sazená. Přestože objekt zámku prošel dílčími novodobými úpravami zejména v exteriéru, lze tyto považovat za reverzibilní, naopak podstatná část vnitřních konstrukcí, včetně dřevěných záklopových částečně malovaných stropů, zůstala dochována. Zámek je důležitým architektonicko-urbanistickým prvkem v obci, dokladem jejího historického vývoje včetně měnících se vlastnických vazeb v rámci regionu.

Několik snímků zámku v Sazené zde