Obnovená socha sv. Jana Nepomuckého ve Zlonicích
Napsal Vladimír Přibyl   
11.12. 2013 10:03

zlonice_nepomuk_icoV letošním roce proběhla oprava barokní sochy sv. Jana Nepomuckého ve Zlonicích. Skulptura se původně nacházela na zídce mostu, naproti které stál kříž s Ukřižovaným (rovněž zachovaný a dnes umístěn před mostem). Obdobně tomu bylo i u dalších malých mostů v okolí (třeba v Tmáni), ale ten zlonický byl výpravnější.

Sochu začal restaurovat akad. soch. Jan Turský v červenci a práce dokončil na samém konci listopadu. Stav památky před opravou nebyl dobrý – skulptura byla narušená korozí, trhlinami (partie hlavy světce, krucifixu, uražená levá část hrudi) a zcela chyběla pravá část ruky světce. Restaurátor proto památku nejprve mechanicky očistil a omyl směsí čpavkové vody a vodíku; nato aplikoval odsolovací zábaly. Dále byla socha opět omyta horkou tlakovou párou a po vyschnutí napuštěna zpevňujícím roztokem etylsilikátu. Následovalo injektování trhlin epoxidovou pryskyřicí, přičemž souběžně probíhala příprava modelu pro doplnění chybějící ruky (zde restaurátor vycházel ze starých fotografií). Podle modelu, který byl odsouhlasen zástupci památkové péče,  byla vysekána nová ruka a ta byla osazena za použití nerezového čepu.

Po nezbytné technologické pauze proběhlo tmelení, které bylo následně kolorováno stabilními pigmenty. Na závěr restaurátorských prací byla památka ošetřena hydrofobním prostředkem a osazena pozlacená svatozář.

Památku se podařilo obnovit díky dotaci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (SZIF) , kterou městys Zlonice získal prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy.

Další snímky zde

zlonice_nepomuk_celek