Sborník Slánské rozhovory 2012
Napsal Vladimír Přibyl   
04.12. 2013 14:49

premontre_obalkaPrávě vychází sborník ze Slánských rozhovorů 2012Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko – publikace, a to nejen o památkách, které vznikly pod patronací kláštera sester premonstrátek v Doksanech. S doksanským klášterem jsou na Slánsku přímo spojeny čtyři obce – Černuc, Kmetiněves, Ředhošť a Sazená. Z nejbližšího okolí Slaného, patrně ze Želevčic, pocházel významný strahovský opat Zikmund Starý. I o této osobnosti se v refektáři slánského kláštera bosých karmelitánů v úterý 2. října 2012 mluvilo.

Náhled sborníku zde

Snímky ze setkání

 

 

Z obsahu:
I. Klášter v Doksanech – historie, spiritualita, homiletika
Klášter premonstrátek v Doksanech
Hedvika Kuchařová, knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově
Za autory rukopisu o doksanském klášteře – Václav a Antonín Vinšové
Irena Bukačová, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Základní kameny premonstrátské spirituality
Filip Milan Suchán, O.Praem., Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Děj se tedy vůle Boží, ať se ctné křesťanstvo množí, aneb Kázání při sňatku doksanského hejtmana z roku 1696
Miloš Sládek, Památník národního písemnictví Praha
II. Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko
Památky doksanského kláštera sester premonstrátek na Slánsku a jejich stavebníci
Hedvika Kuchařová, knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově
Vladimír Přibyl, odbor kultury MěÚ Slaný
Kostel sv. Václava v Kmetiněvsi – nástin stavební historie
Eva Volfová, Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech v Praze
Žiju na faře v Kmetiněvsi
Rostislav Křivánek, Kmetiněves
III. Premonstráti a Slánsko
Antonín Sigmund Starý – rodák ze Slánska v čele strahovského kláštera
Libor Šturc, galerie Královské kanonie premonstrátů na Strahově
IV. Doksany dnes
Klášter sester premonstrátek v Doksanech a současný život v něm
Rozhovor s představenou kláštera s. Albertou

Sborník je možné zakoupit ve slánském Infocentru – cena 40 Kč.