Obnova krovu sv. Jiří ve Velvarech
Napsal Marek Filipec   
26.11. 2013 14:07

velvary_icoAť už přijíždíte do Velvar od Slaného, nebo od Kralup, upoutá vás dominanta kostela sv. Jiří, vyrůstající na mírném návrší nad potokem Svodnice. Byl založen spolu s novým hřbitovem a špitálem za městskými hradbami při hlavní cestě směřující na Prahu díky velkorysému nadání měšťana Jiřího Pechara. Stalo se tak v závěrečném období renesančního rozkvětu města Velvar na počátku 17. století. Pod vedením stavitele italského původu Santiniho Malvazione vznikla v letech 1613 až 1616 jedinečná stavba odrážející jednu z podob sakrální architektury rudolfínských Čech. Nově nastoupivší barokní sloh potom doplnil interiér o vzácný mobiliář, včetně jednoho z nejstarších varhanních strojů v kraji.

velvary_2Kostel značné umělecké hodnoty trpěl v posledních letech stále se prohlubující agónií. Bohoslužebný provoz v něm ustal již před mnoha lety, opuštěný objekt jako mnoho jiných po roce 1990 odolával jen stěží nejen nájezdům zlodějů, ale i filmařům při natáčení filmu Tmavomodrý svět, kteří poničili část mobiliáře – následně se museli finančně podílet na jeho opravě. Obnova zahájená před deseti lety utonula v problémech a nemožnosti získat dostatečné finanční zdroje. Obrat nastal poté, co kostel získal nového vlastníka, město Velvary. Ten v roce 2012 navázal na započatou obnovu krovu a v roce 2013 přikročil k sanaci narušené neogotické sanktusové věže, jejíž stav byl kritický.

Krov ve střední části byl opravován při postupném rozebírání, otesávání, vložkování, nastavování a výměně poškozených prvků za kopie s povrchem přizpůsobeným původním částem. Ve spojích a nastaveních byly respektovány původní detaily a kolíkování. Došlo také k vyjmutí dodatečných vzpěrových konstrukcí z 19. století a naopak doplnění některých prvků (prahy, podvleky), které celou konstrukci vrací do původní renesanční podoby.

velvary_3Vzhledem k nutným výměnám nosné konstrukce sanktusové věže musela být nejprve pomocí jeřábu snesena její střecha a dočasně deponována na bezpečném místě. Následně mohlo dojít k postupné výměně všech sloupů s rozpěrami usazených do nového osmibokého prahového věnce. Stabilitu věže zajišťují nově také čepované vzpěry. Po opětovném osazení osmiboké střechy, na jejíž vrchol se před tím vrátila pozlacená makovice s křížem, do které byly vloženy pamětní listiny, došlo k opětovnému sestavení měděného oplechování lucerny včetně dekorativních chrličů a fiál. Díky zručnosti mistrů klempířů se podařilo použít z větší části původní měděný plech. Nakonec se na nové laťování vrátila původní prejzová krytina kladená do vápenné malty.

Město Velvary tuto finančně náročnou a přitom málo viditelnou fázi obnovy provedlo bez jakékoli dotace pouze s vlastními prostředky. V průběhu prací nechalo také zpracovat podrobný stavebně historický průzkum kostela, jehož závěry byly autorem Ing. Janem Peštou prezentovány přímo v kostele v rámci Dnů evropského dědictví v září 2013. V dnešní době hledání neustálých úspor, kdy vzít peníze z oblasti kultury se zdá být nejjednodušším řešením, je takový počin obdivuhodným.

Další snímky zde

jiri_celek