Obnova hradeb u Černé bašty ve Slaném
Napsal Marek Filipec   
18.11. 2013 15:53

hradby_icoV podzimních měsících proběhla první etapa obnovy dochované parkánové zdi u Černé bašty mezi náměstím a ulicí zvanou příznačně Na Hradbách. Tento úsek je vůbec nejautentičtěji dochovanou částí městského opevnění, které si v těchto místech uchovalo i dobře patrnou terénní návaznost na dnes zasypaný příkop. V rámci areálu využívaného dnes skautským oddílem se nachází také malé torzo hlavní hradební zdi. Parkánová zeď, která prošla poslední obnovou zhruba před dvaceti lety, je narušena působením povětrnosti a klimatickými změnami. Ty způsobily místy značné zvětrávání tvrdé omítky s přílišným obsahem cementu užité v rámci poslední obnovy, následné vydrolování malty ze spár a postupné rozvolňování navětralých kamenů.

V rámci prací bylo nejdříve na vnější straně směrem k bývalému příkopu pod stávajícím terénem podchyceno nedostatečné založení postupným podezdíváním. V nejvíce poškozených úsecích nad terénem muselo být potom lokálně přezděno rozpadající se zdivo, a to z kvalitní lomové opuky, méně narušené úseky byly vyspraveny hloubkovým spárováním. Na závěr byl líc zdí opatřen tenkou jednovrstvou vápennou omítkou a dozděna koruna zdiva, na níž byly osazeny suchomilné trvalky.

(Foto z průběhu opravy a stav po dokončení)

2013.09.03 055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.10.22 006