Velvary – obnova střechy Pražské brány
Napsal Marek Filipec   
29.05. 2013 10:09

prazska_brana_icoPrvní památkou, která prošla letos v našem kraji částečnou obnovenou je Pražská brána ve Velvarech pocházející v jádru z roku 1580, nejvýraznější pozůstatek původního městského opevnění. Předmětem prací bylo zastřešení věže tvořené stanovou střechou krytou prejzy s lucernou a cibulí. Ve špatném stavu se vlivem dlouhodobého zatékaní nacházely zejména tesařské konstrukce spodní části krovu. Jako zásadní chyba se ukázala instalace otevřeného mřížového poklopu v lucerně při poslední obnově (1995), kterým se voda dostávala bez větších obtíží dovnitř a způsobila havarijní stav středního rámu, který celou konstrukci věže vynáší. Nosný rám nakonec poklesl a způsobil mírný náklon věže k západní straně.

prazska_brana_2Pokles se zastavil až na stropní konstrukci posledního patra věže. Značně poškozené byly také pozednice. Z hlediska celkové statiky objektu bylo třeba situaci bezodkladně řešit. Technologický postup byl v rámci předchozí obnovy zanedbán také při pokládce prejzové krytiny, která nebyla přichycena drátky, což se stává značným problémem při vysokém sklonu horní části střechy (85°).

Po demontáži dožilé střešní krytiny byly vyměněny nebo nastaveny poškozené krovové prvky. V poměrně dobrém stavu se nacházela jen horní část konstrukce, do níž nebylo zasahováno vůbec. Vyměněn byl také záklop stropu posledního patra. Specifikem zastřešení této památky je poměrně nízký sklon střechy při okapní hraně. Pro funkční řešení bylo třeba modifikovat detail kladení krytiny doporučený výrobcem tak, aby vyhovoval požadavkům památkové péče a pohledově se pokud možno uplatňovala pouze krytina tradičním způsobem s dostatečným přesahem přes římsu při absenci dešťových svodů. Na závěr byla vyspravena římsa.

Výsledek je dalším z důkazů vzorné péče města Velvar o své kulturní dědictví, kterou by mohlo být pro mnohé příkladem hodným následování. Práce zajišťovala v průběhu měsíců dubna a května firma HB Delta ze Vsetína, která ve městě před nedávnem realizovala také obnovu střechy radnice čp. 1. Práce byly podpořeny Ministerstvem kultury ČR z programu Regenerace městských památkových zón.

prazska_brana_1