Letošní sezona obnovy památek je v plném proudu
Napsal Marek Filipec   
02.05. 2013 12:46

jiri_velvaryS nástupem měsíce dubna a příchodem prvních jarních dnů se naplno rozeběhlo několik akcí obnovy kulturních památek v našem regionu. Největší činnost lze vysledovat ve Velvarech, kde město dlouhodobě systematicky pečuje o kulturní dědictví ve svém majetku. Již druhým rokem zde pokračuje obnova krovu renesančního kostela sv. Jiří, který město získalo do své správy.

Letošní etapa je zaměřena na sanaci novogotické sanktusové věže, druhotně vložené do původního krovu v 2. polovině 19. století. Celkový stav deset metrů dlouhých dřevěných trámů nesoucích měděnou konstrukci věže se ukázal natolik vážný, že nezbyla jiná možnost než věž částečně rozebrat a následně snést jeřábem, aby bylo možno degradované trámy vůbec vyměnit. Příznačný pro dnešní dobu je fakt, že měděná konstrukce věže nemůže po svém sejmutí zůstat v areálu kostela, ale musí být deponována na bezpečném střeženém místě, jinak by se jí ujaly nenechavé ruce sběračů kovů. Již v předstihu byl z vrcholu věže snesen kříž a z makovice vyjmuta schrána obsahující mj. zprávu o poslední opravě oplechování uskutečněné v roce 1974.

2013.04.16 012Ve stejné době vyrostlo lešení také kolem nedaleké Pražské brány. Velmi špatný stav krovu a krytiny zde způsoboval zatékání a jednotlivé prejzy se uvolňovaly a hrozily pádem. Specifikem zastřešení této památky je poměrně nízký sklon střechy při okapní hraně, který v jiných případech vedl až k výměně taškové krytiny za plech. Pro funkční řešení bude třeba modifikovat detail kladení krytiny doporučený výrobcem tak, aby vyhovoval požadavkům památkové péče a pohledově se pokud možno uplatňovala pouze krytina tradičním způsobem.

Mezi největší památkové obnovy v regionu poslední doby patří také právě zahájená rekonstrukce kostela sv. Jakuba v Želenicích (obrázek nahoře a dole), která se dotkne veškerých vnějších konstrukcí této starobylé stavby. Po vybudování drenáže doprovázené archeologickým průzkumem vyrostlo lešení a probíhá průzkum románského a gotického zdiva a dochovaných omítek, z něhož vyplyne další postup sanace vnějšího pláště.

 

ext_presb_zelenice