Pomník napoleonských válek u Vraného obnoven
Napsal Vladimír Přibyl   
11.06. 2012 11:11

Napoleon_icoJedinečná památka na napoleonské války, které také podstatně ovlivnily Slánsko, byla obnovena péčí městyse Vraný. Pomník v polích, který byl odhalen 19. 8. 1913 o 100. výročí setkání tří císařů před bitvou u Lipska, připomíná pohnuté srpnové události roku 1813 … dne 17. srpna přišlo rakouské vojsko v počtu sto tisíc mužů a utábořilo se na polích od Jarpic k Pálečku, k Vranému a zase k Jarpicům. Rozbili válečný tábor a zůstali zde ve stanech po dva dny. Polní maršálek de Siewallar bydlel s družinou v budenickém zámku … dne 20. srpna konala se přehlídka vojska, které se postavilo do šesti šiků na polích mezi Lukovem, Vraným, Černochovem, Ječovicemi, Ředhoští a Louckou. Přehlídku konali císař rakouský František, car ruský Alexander a král pruský Vilém Bedřich. Po ukončené přehlídce dalo se vojsko na pochod do Sas, kde 26. srpna udeřilo na Drážďany … (František Komárek, Paměti panství a farní osady budenické, Praha 1911, str. 85)

Pomník tvoří třístupňová stéla z hrubého pískovce, kterou korunovala kovová plastika orla (rozpětí křídel 1,3 m). Ta však byla po roce 1989 vandalsky poničena; proto byla sejmuta a deponována. Teprve v loňském roce se díky Programu rozvoje venkova, státní zemědělský intervenční fond podařilo městečku Vraný památku opravit (náklady opravy kryla EU ve výši 80 %; 20 % bylo potřeba uvolnit z národních zdrojů; obnova památky dosáhla 500 tis. Kč).

Obnovu bronzového orla prováděl akad. soch. Josef Majrych, který rovněž připravil formu odlití do plastu a provedl závěrečné patinování plastového odlitku. Z plastu, který imituje kov, je zhotoven také kruhový medailon s reliéfem tří císařů, kopie originálu (A. Grath), a rovněž i pamětní deska, která připomíná tuto historickou událost. Kamennou část opravil kamenosochař Pavel Kytka. Sluší se poděkovat všem, kteří se zasadili o opravu této významné historické památky.

Za kopii originální fotografie pomníku z doby vzniku - nahoře vlevo - děkujeme ing. Jiřímu Popovičovi, který nás také upozornil na podobu a text původní pamětní desky.

vrany_1_a vrany_3_avrany_2_a

 

 

 

 

 

 

vrany_4_avrany_6_a varny_5_a