Slánský židovský hřbitov kulturní památkou
Napsal Vladimír Přibyl   
08.07. 2010 08:49

hrbitov_ikona Ministerstvo kultury ČR rozhodnutím ze dne 10. 5. 2010 prohlásilo areál židovského hřbitova ve Slaném  za kulturní památku. Areál zahrnuje  - domek čp. 566 (bývalou obřadní síň), ohradní zeď s branou a brankou a 97 náhrobků. Ministerstvo kultury České republiky v řízení o prohlášení židovského hřbitova ve Slaném dospělo k závěru, že … celý areál hřbitova ve Slaném je spolu se všemi jeho částmi cenným dokladem židovského hřbitova jako funkčního celku.

nahrobek_jud Památková hodnota bývalé obřadní síně spočívá zejména v jejím architektonickém výrazu, kdy funkcionalistická stavba tohoto typu je v rámci židovské funerální architektury ojedinělá, neboť během 30. let 20. století vznikaly novostavby židovských obřadních síní jen výjimečně. I přesto, že stavební stav budovy vykazuje dlouhodobé zanedbání, stavba významně dotváří celek areálu židovského hřbitova. V rámci areálu hřbitova je pak hodnotný zejména soubor náhrobků, které zachycují typologický vývoj židovského náhrobku od 80. let 19. století až po období 40. let 20. století. Význam židovského hřbitova ve Slaném spočívá rovněž v historickém aspektu, jako připomínky židovské komunity ve zdejším regionu …

       Památkovou ochranu hřbitova nyní komplikuje nejen zmíněný stav objektu, ale i skutečnost, že majitelem části areálu hřbitova – domu čp. 566 je soukromý majitel, nikoliv Židovská obec. Záměrem majitele je využít dům pro účely bydlení. Zástupci památkové péče budou usilovat o takové řešení, aby na jedné straně splnilo zájmy vlastníka a na straně druhé nenarušilo pietní ráz území a byla tak vytvořena perspektiva zachování památky. S Židovskou obcí bude odbor kultury MěÚ Slaný jednat o zpřístupnění areálu hřbitova a zárověň společně usilovat o postupnou obnovu náhrobků.

Návrh na prohlášení areálu židovského hřbitova ve Slaném za kulturní památku podal Okresní úřad Kladno v roce 1998. Na Slánsku je kulturní památkou rovněž židovský hřbitov ve Zlonicích, kde proběhne v letošním roce první etapa obnovy kamenných náhrobků.

Poloha slánského židovského hřbitova na plánu města Slaného z roku 1924

 

slany_hrbitov_jud