125. výročí narození V. V. Štecha
Napsal Vladimír Přibyl   
11.03. 2010 08:20

stech_ico_2Letos ve středu 31. března vzpomeneme 125. výročí narození českého historika, teoretika umění a slánského rodáka V. V. Štecha. Význam této osobnosti si uvědomujeme, když třeba vezmeme do rukou jeho monumentální monografii o Rembrandtovi. Můžeme i připomenout Štechův podstatný podíl na poznání českého baroku.V roce 1938, v době bezprostředního ohrožení Československa, proběhla velkolepá výstava České baroko, kdy bylo prezentováno na tisíc výtvarných děl. Jedním z hlavních autorů byl také prof. V. V. Štech, který připravoval zejména expozici barokní malby a plastiky.

stech_1Profesora V. V. Štecha při výkladu uměleckých děl nepochybně ovlivnila jeho úzká spolupráce a četná přátelství s malíři a sochaři. Získal tak mnoho zkušeností o genezi uměleckého díla, dokázal popisovat sochu jako skutečný sochař. Tyto poznatky pak uplatnil ve své knize Rozprava o reliéfu nebo Italská renesanční plastika. Osobnost V. V. Štecha je stále přitažlivá i proto, že dokáže zájemci o výtvarné umění předat touhu po kráse, radost z této přesahující skutečnosti, která i přes tragičnost lidského pozemského údělu dává životu podstatný mysl. Kdykoliv přijedu do zlonického barokního kostela, zastavím se před skvostnou kazatelnou od sochaře Josefa Kleina a vzpomenu na vyprávění přátel o Štechově návštěvě Zlonic, kam zavítal společně s nedávno zesnulým grafikem Ladislavem Čepelákem… Tehdy V. V. Štech opět stál před památkou českého baroka, kterou obklopovala bezlesá slánská krajina protkaná barokními cestami, sakralizovaná křížky, sochami, doplněná mohutnými panskými sýpkami a oživená barokními usedlostmi… o lidském údělu na Slánsku vypovídají stopy pluhů na zasněžených polích… Česká země… a o té se také mluvilo v básni Jaroslava Seiferta, když ukládali V. V. Štecha do rodinného hrobu na slánském hřbitově, … //Krásná jako kvítka na modranském džbánku / těžká, těžká jako vlastní vina / - není z těch, na něž se zapomíná. / Naposledy kolem tvého spánku / spadne prudce její hořká hlína // …(Píseň o rodné zemi)… prof. V. V. Štech zemřel v Praze 27. 6. 1974 a přál si být pochován právě ve svém rodném městě, a to s "výhledem" na Slánskou horu.

Upoutávka k 125. výročí narozenin V. V. Štecha  k rozeslání přátelům 

• V textu fotografie V. V. Štecha při návštěvě ve Slaném, u kostela v Lidicích, dva portréty V. V. Štecha ze Slánského muzea (vlevo z roku 1918, vpravo kol. r. 1960)  

stech_oba