Milý
Napsal Vladimír Přibyl   
30.11. 2004 00:00
ikonaPutujeme dál za památkami, dokonce za hranice slánského okresu, a zastavujeme se v obci Milý, kde navštívíme barokní kapli sv. Archanděla Michaela.

Milý a kaple sv. Archanděla Michaela

Opouštíme Pozdeň - směr Srbeč, projíždíme Hřešice a na konci obce Boží muka, hodnotná drobná architektura, která se pohledově uplatňuje v závěru obce.

Než se zastavíme v Srbči, zamíříme ještě do nedaleké obce - Milý. Nad Srbčí jsme zastavili v místech, kde kdysi byl vztyčen kříž, který zároveň označoval místo, kde byly uloženy ostatky ze starého srbečského hřbitova. Byly zde uloženy v době, kdy se stavěl nový hřbitov. Kříž je však povalen a památné místo zdobí dnes šípkové keře...

Přijíždíme do Milého, Josef Hercinger ještě shání klíče od kaple sv. Archanděla Michaela, o jehož historii toho víme málo. Ferdinand Velc uvádí, že byla vstavena v roce 1753, J. Salaba období 1735-1737, na vstupním portálu je uvedeno datum 1736, které asi skutečně určuje stáří kaple.

Proč jsme však navštívili Milý. Josef Hercinger chce ukázat jak se místní lidé v letech 1968-1972 zasadili o záchranu zanikající památky; hlavním sponzorem však byly řádové sestry ze Slovenska, které v kraji tvrdě pracovaly. Opravenou kapli tehdy vysvětil biskup ThDr. Kajetán Matoušek (†1994). Památka však nebyla pouze zachráněna, ale nově byl řešen i interiér, a to velice vkusně…

Otevíráme barokní zámek a vstupujeme do kaple… interiéru kostela dominuje na hlavní stěně starý dřevěný kříž, který údajně kdysi stával někde na Boru, na táhlém kopci nad obcí. Na stěně pak nepředstavuje pouze základní symbol víry, ale připomíná sepjetí s minulými generacemi, je vertikálou, která spojuje s minulostí a směřuje vzhůru… oceníme zařízený interiér, lavice, oltář… vše sice jednoduché, ale působivé…

Ven vycházíme ztichlou sakristií, v poslední době tu působil duchovní Československé církve husitské. A dnes… okolo kaple se uklízí listí… brzy začne Advent… (Př.)

PS. Několik dní po zveřejnění článku nám zapůjčila paní Eva Svítková několik historických fotografií z průběhu opravy a svěcení památky, velice rádi jsme doplnili...
Milý
Boží muka v Hřešicích, putujeme za hranice slánského okresu
Milý
Stará mapa okolí Srbče (kolem roku 1900), ještě německé názvy obcí
Milý
Pěkný historický snímek obce Milý nám zaslala arch. Eva Volfová, v pozadí Srbeč
Milý
Kapli sv. Archanděla Michaela hrozil zánik - stav před rokem 1968
Milý
Kaple v průběhu opravy
Milý
Nově opravenou kapli přijel vysvětit biskup ThDr. Kajetán Matoušek
Milý
Tehdy bylo v kapli skutečně plno
Milý
Kaple sv. Archanděla Michaela dnes

Milý
Náš průvodce u vstupních dveří do kaple
Milý
Památné dveře a barokní zámek
Milý
Interiér kaple - pohled k oltáři
Milý
Dominanta sakrálního prostoru - Kříž - původně vztyčen na Boru
Milý
Obnovená kruchta - na poprsnici zbytky původní výzdoby
Milý
Památkově důležitý detail - stará keramická dlažba - němý svědek generací
Milý
Opuštěná sakristie kaple

Milý
Mezi šípkovými keři - zde jsou druhotně pochováni naši předkové z Podlesí, o kterých také psal Václav Beneš Třebízský