Dvě obnovené františkánské památky
Napsal Vladimír Přibyl   
21.01. 2009 16:11

icofr2Další dvě plátna ze Spitzerovy kolekce františkánských světců byla na samém závěru roku 2008 restaurována. Postupně se tak před námi vynořuje historie slánského františkánského kláštera, jeho umělecké památky. Oba obrazy se původně nacházely v refektáři kláštera a v roce 1766 je namaloval malíř pozdního baroku Jan Václav Spitzer, který byl na Slánsku činný i ve Vraném, kde v kostele Narození sv. Jana Křtitele provedl rozsáhlou freskovou výzdobu.

fr2Po obnovené trojici obrazů - sv. Jana Kapistránského, sv. Ludvíka z Toulouse a sv. Antonína Paduánského pokračovaly práce na plátně se zakladatelem řádu - sv. Františkem z Assisi. Tento obraz byl z celé kolekce nejvíce poškozen. Byl sice v minulosti již restaurován, ale neodborně - svědčí o tom použití hrubých tmelů a některá poškozená místa byla opravena dokonce přímo na plátno. Po předání do restaurátorského ateliéru a podrobnější prohlídce bylo konstatováno, že plátno je zteřelé, krakelované a obraz navíc vykazoval značné ztráty originální malby. Proto byla jeho obnova komplikovaná. Navíc se zjistilo, že plátno se odděluje od obrazu, jehož zadní strana byla ještě napadena plísní. Bylo proto nutné zbavit plátno zbytků nevyhovující rentoaláže (tzn. zbytků starého plátna, na které bylo kdysi původní plátno nažehleno) a následně ošetřit proti plísním. Chybějící plátno bylo poté nahrazeno novým, byly napraveny defekty a následovala nová rentoaláž na nízkotlakém vakuovém stole. Po vypnutí plátna na nový vypínací rám restaurátorka postupně odstraňovala staré nevhodné olejové tmely. Barevná vrstva chyběla na mnoha místech, tyto defekty byly vytmeleny emulzním bolusovým tmelem a podle povahy později retušovány; na závěr byl obraz nalakován damarovým lakem. Byl rovněž zhotoven nový rám z ořechového dřeva.


Zakladatel řádu menších bratří sv. František z Assisi († 1226) je vyobrazen tradičně - v duchovním vytržení při rozjímání před Ukřižovaným. Prostředí tradičně doplňuje petr1lebka a kniha Písma svatého – sv. František žil evangelium. Jsou známa nesčetná obdobná vyobrazení sv. Františka (např. obrazy Quida Reniho). Při obnově obrazu se ukázal na kříži i korpus Krista, jak je to patrné ze Spitzerovy kresby, která se dochovala. Podstatná ztráta barevné vrstvy neumožňuje posoudit, nakolik se definitivní dílo vzdálilo zmíněné kresbě. Je patrné, že oproti kresebnému návrhu autor vynechal pojednání vlasů. Přes výtvarné ztráty představuje tento obraz ikonografický a významový střed celého souboru.


V lepším stavu se přece jen zachoval druhý následně opravený obraz sv. Petra z Alkantary († 1562), Španěla  (San Pedro de Alcántara), který v souboru zastupoval představitele reformního františkánského hnutí. V barokní době byl tento světec ve františkánském prostředí velice oblíben, jeho spiritualita měla svým způsobem blízko ke karmelitánce sv. Terezii Veliké. Ve Slaném měl navíc v klášterním kostele oltář, ten však později zanikl, tak jako kamenná socha umístěná kdysi s jinými skulpturami v aleji před klášterem. V této souvislosti uveďme, že ve slánské františkánské knihovně se zachovalo několik knižních vydání jeho Meditací z roku 1686. Ve Slaném je zobrazen sv. Petr z Alkantary tradičně, adoruje prostý dřevěný kříž.

Restaurování probíhalo podobně jako u předchozího plátna, jen ztráta původní malby byla v tomto případě podstatně menší. Z výtvarného hlediska zaujmou některé detaily. Třeba pojednání rukou - na těch si dal malíř skutečně záležet. Všimneme si štíhlých dlouhých prstů (obrázek dole). Ale výraz tváře, pojednání očí a nadočnicových oblouků - to vše se u Spitzerových slánských obrazů opakuje. Obnovu obrazů zajistilo Vlastivědné muzeum ve Slaném, restaurátorské práce prováděla akad. mal. Markéta Pavlíková, finančně na opravu památek přispěl v roce 2008 Středočeský kraj. Se slánským muzeem připravujeme výstavu - Tři barokní zastavení ve Slaném v jarních měsících, na které budou restaurované obrazy také vystaveny.Více obrázků od akad. mal. Markéty Pavlíkové v galerii.

 

petr2