Benediktini
Napsal Vladimír Přibyl   
22.01. 2007 16:29

Gothard1V letošním roce si chceme připomenout výročí založení proboštství u kostela sv. Gotharda ve Slaném, který se tradičně uvádí k roku 1137. A protože dějiny kostela sv. Gotharda, jeho nejstarší fáze, souvisí s řádem benediktinů, připomněli jsem tuto skutečnost deskou na slánském děkanství, na kterou jsme umístili Kříž sv. Benedikta. Na letošní rok také připravujeme řadu akcí, při kterých si chceme připomenout vznik a historii jedinečné slánské dominanty - kostela sv. Gotharda.


benedetoBenediktinský řád sehrál podstatnou úlohu při rozvoji evropské kultury. Jedním z nejdůležitějších bodů v Benediktově řeholi byl požadavek ruční práce - to znamenalo tehdy především zemědělskou práci na polích. Velký význam mělo benediktinské mnišství za Karla Velikého, který nařídil, aby se ve všech klášterech zřizovaly školy. To vedlo k vědecké práci v těchto komunitách, mniši se stávali učiteli a ochránci převzaté kulturní tradice, práce řeholníků se pak přesouvala do skriptorií a knihoven. Beneditkini vždy rozvíjeli výtvarné umění, a to i později, připomeňme skvělé barokní stavby otce a syna Dientzenhofera v Čechách. Díky tomu benediktini měli výrazný podíl na vzniku karolinské renesance. Karel Veliký obratně zařadil kláštery do výstavby své rozlehlé říše tím, že je zakládal na neobdělávané půdě, kterou tak proměňoval ve kvetoucí zahradu. V závěru dynastie Karlovců - právě pro úzké spojení s touto vládnoucí dynastií - dochází k úpadku benediktinského mnišství. Obnova benediktinských klášterů přichází z Francie - je to opatství Clune v Burgundsku. Dalším významným centrem benediktinské monastické reformy se stal klášter Gorze u Met (založen 749), obnovený 933 Odtud se vliv šířil do Řezna (klášter sv. Emmerama) a Trevíru a Niederalteichu. A zde se konečně setkáváme s osobou, které je zasvěcen kostel ve Slaném - sv. Gothardem.

gothard23Gothard (nebo také Godehard, Gotthard) se narodil v letech 960/961 v dolním Bavorsku v obci Reichersdorf poblíž Niederaltaichu, školní léta strávil údajně v Salzburgu, poté se vrací do kláštera v Niederalteichu, kde se nakonec stává (27. 12. 996) opatem, nato, v letech 1001-1002, zvolen opatem benediktinů v Tegernsee, v letech 1005-1012 v Hersfeldu a nakonec opatem Kremsmünsteru (1007-1013). Na přání Jindřicha II. se stal v roce 1022 biskupem v Hildesheimu, kde také 5. května 1038 zemřel a je zde také pochován; kanonizován byl v roce 1131.