Index
Dokončení obnovy špýchárku v Kralovicích Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
07.11. 2012 13:23

kralovice_ico_1Nedaleko starobylého kamenného mostu klenoucího se přes úzké koryto Bakovského potoka v centru Královic stojí v jeho stínu jiná pozoruhodná stavba nevelkých rozměrů.  Jedná se o poslední hrázděný špýchar na území zemědělského Slánska, jehož celková obnova byla v letošním roce (2012) završena závěrečnou etapou. Tento typ jednoduché stavby tvořící kdysi běžnou součást našich vesnic dnes téměř vymizel, a proto jejich zvlášť dochované příklady chráníme jako osobitý příklad způsobu života našich předků. Špýchar nesl v rámci usedlosti řadu funkcí. Prostory v přízemí sloužily jako chlévy, prostory v patře a půda potom k uskladnění zemědělských či výrobních nástrojů, potravin pro zimní měsíce, krmiva pro dobytek, osiva k jarní setbě, mohla v nich přespávat také čeládka nebo pocestní.

Celý článek...
 
O nezbytnosti ochrany rodinného stříbra … smečenské trojiční sousoší Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
18.10. 2012 08:43

smecno_icoKaždé historické město má své památky, které jej charakterizují, které tvoří jeho historickou podstatu; řekli bychom jakési rodinné stříbro, kterým se pyšní, které v případě Smečna dělají Smečno Smečnem a za kterými jezdí mnoho turistů a řada odborníků.

Takovou jedinečnou památkou ve Smečně je sousoší Nejsvětější Trojice, barokní artefakt, jehož zkáze, když bylo staticky podstatně narušeno, město s bývalým Okresním úřadem na Kladně v roce 2000 zabránilo.

Celý článek...
 
Zajištění sýpky ve Stradonicích Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
18.10. 2012 08:33

stradonice_icoV rámci hospodářského areálu v jižní části obce Stradonice u Zlonic stojí jedna ze souboru barokních památkově chráněných sýpek, které na svém panství vybudoval v období vrcholného a pozdního baroka rod Kinských. I zde stejně jako na obdobných stavbách rozesetých v okolí Zlonic připomínal ještě před dobou nepříliš vzdálenou tento fakt šlechtický znak s letopočtem umístěný nad vstupním portálem. Zmizel zdá se nenávratně stejně jako část původních konstrukcí. Za drobný úspěch lze proto považovat skutečnost, že se v jarních a letních měsících letošního roku (2012) po zdlouhavých jednáních podařilo provézt alespoň provizorní zajištění krovu a položení střešní krytiny na chybějících místech objektu sýpky.

Celý článek...
 
(IX.) Slánské rozhovory 2012 – o premonstrátském umění nejen na Slánsku Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
17.10. 2012 00:00

premontre_ico

Po loňských Slánských rozhovorech věnovaných ruským dějinám a umění ikony jsme se letos „vrátili“ zpět do regionu, abychom si připomněli památky, které vznikly pod patronací kláštera sester premonstrátek v Doksanech. S jejich klášterem jsou na Slánsku přímo spojeny čtyři obce – Černuc, Kmetiněves, Ředhošť a Sazená, a nejen to, z nejbližšího okolí Slaného, patrně ze Želevčic, pocházel i významný strahovský opat Zikmund Starý. I o této osobnosti se v refektáři slánského kláštera bosých karmelitánů v úterý 2. října 2012 mluvilo. Pozvání do Slaného přijal strahovský opat mons. Michael Pojezdný, kterého za město přivítal místostarosta Jaroslav Hložek.

Celý článek...
 
Archeologický výzkum v Třebízského ulici Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
04.07. 2012 14:57

pruzkum_1V současné době byla dokončena zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při křižovatce ulic Třebízského a Palackého, který probíhal v poslední třetině loňského roku (2011) a vyžádal si nemalé náklady. Jeho potřebu vyvolalo zahájení výstavby budovy tzv. parkovacího domu, který je v současné době již v hrubé stavbě dokončena. K problematice této novostavby z hlediska památkové péče a jejího zasazení do městské památkové zóny se budeme věnovat v některém dalším příspěvku.

Předstihový archeologický výzkum na jedné z mála nezastavěných ploch v intravilánu města v poloze za historicky doloženými hradbami odhalil několik skutečností. Mezi ty nejzajímavější patří nejstarší dochované nálezy s kostrovým hrobem muže kladeným do období tzv. kultury se šňůrkovou keramikou v závěru pravěkého eneolitu (2800-2500 př. n. l.), datace ještě bude zpřesněna. Další nálezy dokládají kontinuální osídlení lokality od 13. století, tedy ještě před založením středověkého města, až do roku 1987, kdy došlo k nešťastné demolici v té době převážně klasicistních domů. Naopak se nepodařilo prokázat žádné řemeslné aktivity, které se ve středověku soustředily právě za městské hradby, aby se zamezilo vzniku požárů či z hygienických důvodů. Zpráva obsahuje také grafickou 3D rekonstrukci jednoho ze dvou odhalených barokních sklepů.

Celý článek...
 
Pomník napoleonských válek u Vraného obnoven Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
11.06. 2012 11:11

Napoleon_icoJedinečná památka na napoleonské války, které také podstatně ovlivnily Slánsko, byla obnovena péčí městyse Vraný. Pomník v polích, který byl odhalen 19. 8. 1913 o 100. výročí setkání tří císařů před bitvou u Lipska, připomíná pohnuté srpnové události roku 1813 … dne 17. srpna přišlo rakouské vojsko v počtu sto tisíc mužů a utábořilo se na polích od Jarpic k Pálečku, k Vranému a zase k Jarpicům. Rozbili válečný tábor a zůstali zde ve stanech po dva dny. Polní maršálek de Siewallar bydlel s družinou v budenickém zámku … dne 20. srpna konala se přehlídka vojska, které se postavilo do šesti šiků na polích mezi Lukovem, Vraným, Černochovem, Ječovicemi, Ředhoští a Louckou. Přehlídku konali císař rakouský František, car ruský Alexander a král pruský Vilém Bedřich. Po ukončené přehlídce dalo se vojsko na pochod do Sas, kde 26. srpna udeřilo na Drážďany … (František Komárek, Paměti panství a farní osady budenické, Praha 1911, str. 85)

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>

Výsledky 81 - 91 z 91