Index
Památné kříže na Slánské hoře obnoveny Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
12.12. 2012 13:17

krize_icoPovětrnostní podmínky na Slánské hoře zapříčinily poškození trojice památných dřevěných křížů. Ty zde dal vztyčit Bernard Ignác z Martinic v roce 1662; bylo to v době dokončení stavby slánského františkánského kláštera. Kříže tehdy doplňovaly patrně na plechu malované postavy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Společně s kaplí Božího hrobu nad Kvíčkem představovala trojice křížů poutní místo, ke kterému o velikonočních svátcích putovali věřící ze Slaného a okolí. Na jedné barokní kresbě je patrný upravený přístup - jakési schodiště -  vedoucí na vrchol Slánské hory. V době, kdy ještě "Slanda" nebyla zalesněna, reprezentovala rovněž důležitý orientační bod, ze kterého se návštěvníku otevírá překrásný pohled na město a okolí.

Celý článek...
 
Sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Gotharda ve Slaném obnoveny Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
12.12. 2012 08:20

sochy_icoPo čase se vrátily na své místo – na postranní branky hlavního oltáře kostela sv. Gotharda ve Slaném – dvě pozdně barokní plastiky, sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Postupná oprava oltáře probíhá díky podpoře z Programu restaurování movitých kulturních památek, které poskytuje Ministerstvo kultury ČR. Přesto, že je přiznaná dotace s ohledem na celkové náklady na obnovu nejvýznamnější barokní oltářní architektury ve Slaném nevelká, přesto je posun již dnes patrný. V loňském roce proběhla oprava nástavce oltáře, letos zmíněných soch. Ty byly ozářeny ve spiciální komoře, napuštěny proti dřevokaznému hmyzu a upevněny uvolněné atributy (praporec sv. Václava a mučednická palma u sv. Jana Nepomuckého).

Celý článek...
 
Památková péče a novostavba parkovacího domu ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
03.12. 2012 10:56

parking_1V současné době je dokončována výstavba parkovacího domu na křižovatce ulic Třebízského a Palackého. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejrozsáhlejší novostavbu dokončenou na území městské památkové zóny od doby jejího vyhlášení v roce 1992 a zároveň se výstavba bezprostředně dotýká historického jádra města v nejužším slova smyslu, nabízíme stručné hodnocení z hlediska památkové péče. Pohledově velmi exponované nároží bylo snad největší urbanistickou otázkou a architektonickou výzvou na území města. Volné parcely v těchto místech vznikly bezohlednou asanací původního domovního fondu tvořeného tradiční zástavbou v roce 1988. Původně zamýšlenou socialistickou výstavbu se už naštěstí realizovat nepodařilo, a tak plocha dlouhou dobu sloužila zejména jako parkoviště.

Celý článek...
 
Dokončení obnovy špýchárku v Kralovicích Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
07.11. 2012 13:23

kralovice_ico_1Nedaleko starobylého kamenného mostu klenoucího se přes úzké koryto Bakovského potoka v centru Královic stojí v jeho stínu jiná pozoruhodná stavba nevelkých rozměrů.  Jedná se o poslední hrázděný špýchar na území zemědělského Slánska, jehož celková obnova byla v letošním roce (2012) završena závěrečnou etapou. Tento typ jednoduché stavby tvořící kdysi běžnou součást našich vesnic dnes téměř vymizel, a proto jejich zvlášť dochované příklady chráníme jako osobitý příklad způsobu života našich předků. Špýchar nesl v rámci usedlosti řadu funkcí. Prostory v přízemí sloužily jako chlévy, prostory v patře a půda potom k uskladnění zemědělských či výrobních nástrojů, potravin pro zimní měsíce, krmiva pro dobytek, osiva k jarní setbě, mohla v nich přespávat také čeládka nebo pocestní.

Celý článek...
 
O nezbytnosti ochrany rodinného stříbra … smečenské trojiční sousoší Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
18.10. 2012 08:43

smecno_icoKaždé historické město má své památky, které jej charakterizují, které tvoří jeho historickou podstatu; řekli bychom jakési rodinné stříbro, kterým se pyšní, které v případě Smečna dělají Smečno Smečnem a za kterými jezdí mnoho turistů a řada odborníků.

Takovou jedinečnou památkou ve Smečně je sousoší Nejsvětější Trojice, barokní artefakt, jehož zkáze, když bylo staticky podstatně narušeno, město s bývalým Okresním úřadem na Kladně v roce 2000 zabránilo.

Celý článek...
 
Zajištění sýpky ve Stradonicích Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
18.10. 2012 08:33

stradonice_icoV rámci hospodářského areálu v jižní části obce Stradonice u Zlonic stojí jedna ze souboru barokních památkově chráněných sýpek, které na svém panství vybudoval v období vrcholného a pozdního baroka rod Kinských. I zde stejně jako na obdobných stavbách rozesetých v okolí Zlonic připomínal ještě před dobou nepříliš vzdálenou tento fakt šlechtický znak s letopočtem umístěný nad vstupním portálem. Zmizel zdá se nenávratně stejně jako část původních konstrukcí. Za drobný úspěch lze proto považovat skutečnost, že se v jarních a letních měsících letošního roku (2012) po zdlouhavých jednáních podařilo provézt alespoň provizorní zajištění krovu a položení střešní krytiny na chybějících místech objektu sýpky.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>

Výsledky 81 - 94 z 94