Index
Zámek v Sazené kulturní památkou Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
29.04. 2014 11:53

sazena_ico_2Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo dne 11. 3. 2014 zámek čp. 1 v Sazené podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči kulturní památkou. V odůvodnění prohlášení ministerstvo mimo jiné uvádí – Pro vznik zámku je podstatný rok 1547, kdy se obec Sazená jako konfiskát stává majetkem královské komory a o rok později je prodána panovníku blízkému rodu Gryspekovských z Gryspachu, kteří obec připojili k nedalekému panství v Nelahozevsi. Samotná výstavba na sklonku 16. století je potom spojena s osobou Blažeje Gryspekovského, za datum dokončení se tradičně uvádí rok 1606. V 17. století se obec stává jednou z hospodářských základen kláštera premonstrátek v Doksanech, po jeho zrušení je připojena k zlonickému velkostatku Kinských. Současným vlastníkem objektu je obec Sazená. Přestože objekt zámku prošel dílčími novodobými úpravami zejména v exteriéru, lze tyto považovat za reverzibilní, naopak podstatná část vnitřních konstrukcí, včetně dřevěných záklopových částečně malovaných stropů, zůstala dochována. Zámek je důležitým architektonicko-urbanistickým prvkem v obci, dokladem jejího historického vývoje včetně měnících se vlastnických vazeb v rámci regionu.

Několik snímků zámku v Sazené zde

 

 
Obnovená socha sv. Jana Nepomuckého ve Zlonicích Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
11.12. 2013 10:03

zlonice_nepomuk_icoV letošním roce proběhla oprava barokní sochy sv. Jana Nepomuckého ve Zlonicích. Skulptura se původně nacházela na zídce mostu, naproti které stál kříž s Ukřižovaným (rovněž zachovaný a dnes umístěn před mostem). Obdobně tomu bylo i u dalších malých mostů v okolí (třeba v Tmáni), ale ten zlonický byl výpravnější.

Sochu začal restaurovat akad. soch. Jan Turský v červenci a práce dokončil na samém konci listopadu. Stav památky před opravou nebyl dobrý – skulptura byla narušená korozí, trhlinami (partie hlavy světce, krucifixu, uražená levá část hrudi) a zcela chyběla pravá část ruky světce. Restaurátor proto památku nejprve mechanicky očistil a omyl směsí čpavkové vody a vodíku; nato aplikoval odsolovací zábaly. Dále byla socha opět omyta horkou tlakovou párou a po vyschnutí napuštěna zpevňujícím roztokem etylsilikátu. Následovalo injektování trhlin epoxidovou pryskyřicí, přičemž souběžně probíhala příprava modelu pro doplnění chybějící ruky (zde restaurátor vycházel ze starých fotografií). Podle modelu, který byl odsouhlasen zástupci památkové péče,  byla vysekána nová ruka a ta byla osazena za použití nerezového čepu.

Celý článek...
 
Sborník Slánské rozhovory 2012 Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
04.12. 2013 14:49

premontre_obalkaPrávě vychází sborník ze Slánských rozhovorů 2012Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko – publikace, a to nejen o památkách, které vznikly pod patronací kláštera sester premonstrátek v Doksanech. S doksanským klášterem jsou na Slánsku přímo spojeny čtyři obce – Černuc, Kmetiněves, Ředhošť a Sazená. Z nejbližšího okolí Slaného, patrně ze Želevčic, pocházel významný strahovský opat Zikmund Starý. I o této osobnosti se v refektáři slánského kláštera bosých karmelitánů v úterý 2. října 2012 mluvilo.

Náhled sborníku zde

Snímky ze setkání

 

 

Celý článek...
 
Obnova krovu sv. Jiří ve Velvarech Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
26.11. 2013 14:07

velvary_icoAť už přijíždíte do Velvar od Slaného, nebo od Kralup, upoutá vás dominanta kostela sv. Jiří, vyrůstající na mírném návrší nad potokem Svodnice. Byl založen spolu s novým hřbitovem a špitálem za městskými hradbami při hlavní cestě směřující na Prahu díky velkorysému nadání měšťana Jiřího Pechara. Stalo se tak v závěrečném období renesančního rozkvětu města Velvar na počátku 17. století. Pod vedením stavitele italského původu Santiniho Malvazione vznikla v letech 1613 až 1616 jedinečná stavba odrážející jednu z podob sakrální architektury rudolfínských Čech. Nově nastoupivší barokní sloh potom doplnil interiér o vzácný mobiliář, včetně jednoho z nejstarších varhanních strojů v kraji.

Celý článek...
 
Obnova hradeb u Černé bašty ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
18.11. 2013 15:53

hradby_icoV podzimních měsících proběhla první etapa obnovy dochované parkánové zdi u Černé bašty mezi náměstím a ulicí zvanou příznačně Na Hradbách. Tento úsek je vůbec nejautentičtěji dochovanou částí městského opevnění, které si v těchto místech uchovalo i dobře patrnou terénní návaznost na dnes zasypaný příkop. V rámci areálu využívaného dnes skautským oddílem se nachází také malé torzo hlavní hradební zdi. Parkánová zeď, která prošla poslední obnovou zhruba před dvaceti lety, je narušena působením povětrnosti a klimatickými změnami. Ty způsobily místy značné zvětrávání tvrdé omítky s přílišným obsahem cementu užité v rámci poslední obnovy, následné vydrolování malty ze spár a postupné rozvolňování navětralých kamenů.

Celý článek...
 
X. Slánské rozhovory 2013 / Památky Slaného a Slánska Tisk E-mail
Napsal Administrator   
14.10. 2013 11:50

0216V úterý 8. října 2013 se konaly jubilejní desáté Slánské rozhovory, které jako v předchozím roce nalezly útočiště v refektáři kláštera dnes bosých karmelitánů ve Slaném. Úvodní proslovy přednesli za město Slaný místostarosta Jaroslav Hložek a za naše hostitele P. Petr Glogar, OCD, provinční delegát řádu bosých karmelitánů, jenž byl jedním z těch, kteří stáli u zrodu těchto setkání. První, věnované vztahu španělské kultury k českým zemím, proběhly v ambitu slánského kláštera v roce 2004, refektář se v té době opravoval.

 

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>

Výsledky 65 - 80 z 94