Index
Památky Slaného a Slánska (3.) – Františkánské nekrologium Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
27.02. 2013 08:17

nekrologium_icoV nové edici o památkách Slaného a Slánska vychází třetí drobný tisk tentokrát věnovaný baroknímu nekrologiu slánských františkánů, které bylo péčí Vlastivědného muzea a města Slaného obnoveno. Památka vedle pozoruhodného výtvarného provedení představuje rovněž závažné historické svědectví. Jde o barokní nástěnnou skříňku, jejíž dvířka zdobí symbolická malba, uvnitř se pak nalézal velký arch papíru, na který františkáni zachycovali duběnkovým inkoustem jména těch, kteří ve zdejším klášteře zemřeli.

Od 6. března bude opravené nekrologium umístěno v expozici Vlastivědného muzea ve Slaném.

Nový tisk k nahlédnutí zde  – k dostaní bude v podatelně MěÚ Slaný, v kanceláři odboru kultury MěÚ Slaný, slánském Infocentru a v expozici Vlastivědného muzea ve Slaném.

 
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2013 Tisk E-mail
Napsal Alena Urbanová   
01.02. 2013 08:56

turany_zvoniceMinisterstvo kultury vyhlásilo program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2013. Program je určen k opravám památkového charakteru na objektech prohlášených za kulturní nemovité památky, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

 V letošním roce byla kvóta určená pro správní obvod Městského úřadu Slaný oproti loňskému roku snížena o více než třetinu a její výše tedy činí 607.000 Kč. Tato částka bude rozdělena v 1. kole, které má uzávěrku 28.2.2013. Žádosti se podávají na předepsaných formulářích (ke stažení pro plátce DPH zde a pro neplátce DPH zde) u odboru kultury Městského úřadu Slaný s povinnými přílohami. Další informace získáte v Zásadách (ke stažení zde).

Vzhledem k nižší finanční kvótě předpokládáme, že komise doporučí ministerstvu přiznat příspěvky především na již zahájené akce, které je třeba dokončit.

Kontaktní osoba na odboru kultury MěÚ Slaný – Alena Urbanová, tel.: 312 511 274, e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

 
Památné kříže na Slánské hoře obnoveny Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
12.12. 2012 13:17

krize_icoPovětrnostní podmínky na Slánské hoře zapříčinily poškození trojice památných dřevěných křížů. Ty zde dal vztyčit Bernard Ignác z Martinic v roce 1662; bylo to v době dokončení stavby slánského františkánského kláštera. Kříže tehdy doplňovaly patrně na plechu malované postavy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Společně s kaplí Božího hrobu nad Kvíčkem představovala trojice křížů poutní místo, ke kterému o velikonočních svátcích putovali věřící ze Slaného a okolí. Na jedné barokní kresbě je patrný upravený přístup - jakési schodiště -  vedoucí na vrchol Slánské hory. V době, kdy ještě "Slanda" nebyla zalesněna, reprezentovala rovněž důležitý orientační bod, ze kterého se návštěvníku otevírá překrásný pohled na město a okolí.

Celý článek...
 
Sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Gotharda ve Slaném obnoveny Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
12.12. 2012 08:20

sochy_icoPo čase se vrátily na své místo – na postranní branky hlavního oltáře kostela sv. Gotharda ve Slaném – dvě pozdně barokní plastiky, sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Postupná oprava oltáře probíhá díky podpoře z Programu restaurování movitých kulturních památek, které poskytuje Ministerstvo kultury ČR. Přesto, že je přiznaná dotace s ohledem na celkové náklady na obnovu nejvýznamnější barokní oltářní architektury ve Slaném nevelká, přesto je posun již dnes patrný. V loňském roce proběhla oprava nástavce oltáře, letos zmíněných soch. Ty byly ozářeny ve spiciální komoře, napuštěny proti dřevokaznému hmyzu a upevněny uvolněné atributy (praporec sv. Václava a mučednická palma u sv. Jana Nepomuckého).

Celý článek...
 
Památková péče a novostavba parkovacího domu ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
03.12. 2012 10:56

parking_1V současné době je dokončována výstavba parkovacího domu na křižovatce ulic Třebízského a Palackého. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejrozsáhlejší novostavbu dokončenou na území městské památkové zóny od doby jejího vyhlášení v roce 1992 a zároveň se výstavba bezprostředně dotýká historického jádra města v nejužším slova smyslu, nabízíme stručné hodnocení z hlediska památkové péče. Pohledově velmi exponované nároží bylo snad největší urbanistickou otázkou a architektonickou výzvou na území města. Volné parcely v těchto místech vznikly bezohlednou asanací původního domovního fondu tvořeného tradiční zástavbou v roce 1988. Původně zamýšlenou socialistickou výstavbu se už naštěstí realizovat nepodařilo, a tak plocha dlouhou dobu sloužila zejména jako parkoviště.

Celý článek...
 
Dokončení obnovy špýchárku v Kralovicích Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
07.11. 2012 13:23

kralovice_ico_1Nedaleko starobylého kamenného mostu klenoucího se přes úzké koryto Bakovského potoka v centru Královic stojí v jeho stínu jiná pozoruhodná stavba nevelkých rozměrů.  Jedná se o poslední hrázděný špýchar na území zemědělského Slánska, jehož celková obnova byla v letošním roce (2012) završena závěrečnou etapou. Tento typ jednoduché stavby tvořící kdysi běžnou součást našich vesnic dnes téměř vymizel, a proto jejich zvlášť dochované příklady chráníme jako osobitý příklad způsobu života našich předků. Špýchar nesl v rámci usedlosti řadu funkcí. Prostory v přízemí sloužily jako chlévy, prostory v patře a půda potom k uskladnění zemědělských či výrobních nástrojů, potravin pro zimní měsíce, krmiva pro dobytek, osiva k jarní setbě, mohla v nich přespávat také čeládka nebo pocestní.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Následující > Konec >>

Výsledky 65 - 80 z 80