Index
Obnovená barokní socha na průčelí klášterního kostela ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
22.04. 2015 14:12

 V jarních měsících byla osazena dřevěná raně barokní socha na průčelí konventního kostela karmelitánů (dříve františkánů) ve Slaném. I když v historických pramenech jsme zprávu o jejím vzniku nenašli, patří tento artefakt mezi nejhodnotnější příklady raně barokního sochařství na Slánsku. Restaurátorské práce prováděl akad. mal. Jiří Štork a na opravu přispělo město Slaný (fond obnovy domů). V současné době se řeší zakrytí památky velkoplošným oknem (tak, jak tomu bylo kdysi),  aby se eliminoval vliv počasí. 

Další snímky zde

 
Slaný – Probíhá oprava sochy Panny Marie Bolestné Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
15.04. 2015 10:51

ico_socha_mariaFrantiškánský klášter byl ve Slaném založen Bernardem Ignácem z Martinic v roce 1655. V roce 1728 byla na cestě od kláštera k městu vysazena lipová alej, do které postupně dobrodinci konventu pořídili kamenné barokní sochy. První z nich, Pannu Marii Bolestnou, dal vztyčit Jan Schuster ze Smečna; v roce 1734 následoval sv. František z Assisi a sv. Antonín Paduánský – dary ředitele slánského panství Heinricha Bauera a slánského radního Davida Daniela. Poslední tři skulptury – Krista Spasitele, sv. Bonaventury a sv. Petra z Alkantary – byly postaveny v roce 1737. A tak i Slaný v době vrcholného baroku měl tradiční atribut českých měst – barokní kamennou galerii. Čas však barokním památkám nepřál a v roce 1891 byly z aleje přesunuty do areálu kláštera, sochy byly již poškozené a dvě z nich – sv. Františka a sv. Antonína – nahradili novými od slánského sochaře A. Havla; o skulptuře sv. Petra z Alkantary se konventní kronika již nezmiňuje.

 

 

Celý článek...
 
XII. Slánské rozhovory / V červáncích kalicha – 6. října 2015 Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
18.02. 2015 14:02

 Město Slaný se také zapojuje do celé řady akcí, které se letos pořádají u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa – celkový přehled zde. Na podzimní úterý 6. října 2015 společně s klášterem bosých karmelitánů ve Slaném připravuje již XII. Slánské rozhovory, které budou věnovány „druhému životu Mistra Jana Husa“ a také, jako tradičně, památkám v regionu – tentokrát pohusitskému umění ve Slaném; program tak zakončíme v kostele sv. Gotharda ve Slaném.

Slánské rozhovory – které jsou určeny pro širší veřejnost – pořádáme ve spolupráci s Katedrou politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; na setkání vystoupí i odborníci z Husitské teologické fakulty UK, Ústavu dějin umění AV ČR a dalších odborných pracovišť.

Základní informace o slánské konferenci ke staženín zde 

 
K opravě krovu a střechy ve Třebízi čp. 2 Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
19.01. 2015 09:15

 Také v loňském roce (2014) pokračovala v pořadí druhou etapou obnova krovu a střechy objektu stájí v areálu statku čp. 2 ve Třebízi, který je v majetku města Slaný a součástí expozice Národopisného muzea Slánska, které letos oslaví čtyřicet let od svého založení. Krov je jednoduchou hambalkovou konstrukcí, která byla v minulosti provizorně vyztužena příčnými vzpěrami, přičemž některé její prvky byly poddimenzované a v některých vazbách dokonce chyběl hambalek. V dobrém stavu se naopak nacházela pozednice. Oproti pracím v loňském roce byla nutná větší výměna vazných trámů, naopak menší zásahy si vyžádali krokve. Na závěr byla položena nová pálená krytina typu bobrovka s hřebenáči kladenými do malty a osazeny okapové svody. Práce podpořilo dotací Ministerstvo kultury z Programu obnovy vesnických památkových rezervací a zón.

Celý článek...
 
K obnově památek v Hospozíně Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
11.12. 2014 14:14

hospozin_icoNa katastru obce Hospozín se nachází poměrně reprezentativní soubor kulturních památek, které zahrnují drobnější samostatně stojící sochařská díla, kapli, v rámci regionu pozoruhodné sakrální stavby i příklady pro tento kraj v minulosti velmi typických hospodářských budov. Dvou z nich se dotkly na podzim letošního roku (2014) stavební práce směřující k jejich obnově. Z iniciativy Občanského sdružení pro obnovu a rozvoj části obce Hospozínek pokračovala obnova barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1711 v této místní části, kdysi lokálním středisku úcty k tomuto českému patronu na Velvarsku. Po loňské úvodní etapě, spočívající v odvodnění stavby a opravě vstupních dveří, pokračovaly práce obnovou pláště, konkrétně kupole.

Celý článek...
 
K obnově památek ve Slaném v roce 2014 Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
10.12. 2014 10:10

ico_slany_gothardPodzim letošního roku se nesl ve znamení oslav dvacátého pátého výročí pádu komunistické totality v naší zemi, proto bych na úvod těchto řádků citoval slova hlavního protagonisty listopadových událostí roku 1989, prezidenta Václava Havla: „Národ, který nepečuje o své památky, zanedbává svou vlastní totožnost. “ Podíváme-li se na památkový fond města Slaného úhlem uplynulého čtvrtstoletí, musíme říci, že místní samospráva i jednotlivý soukromí vlastníci na svou historickou identitu nezapomínají a leží jim na srdci. Nejinak tomu bylo i v uplynulém roce. Nejrozsáhlejší práce proběhly při revitalizace atria bývalé Piaristické koleje spojené s rehabilitací některých výstavních prostor muzea a vestavbou výtahu. O ní jsme již podrobně informovali zde i na stránkách Slánské radnice.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>

Výsledky 49 - 64 z 94