Index
K opravě krovu a střechy ve Třebízi čp. 2 Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
19.01. 2015 09:15

 Také v loňském roce (2014) pokračovala v pořadí druhou etapou obnova krovu a střechy objektu stájí v areálu statku čp. 2 ve Třebízi, který je v majetku města Slaný a součástí expozice Národopisného muzea Slánska, které letos oslaví čtyřicet let od svého založení. Krov je jednoduchou hambalkovou konstrukcí, která byla v minulosti provizorně vyztužena příčnými vzpěrami, přičemž některé její prvky byly poddimenzované a v některých vazbách dokonce chyběl hambalek. V dobrém stavu se naopak nacházela pozednice. Oproti pracím v loňském roce byla nutná větší výměna vazných trámů, naopak menší zásahy si vyžádali krokve. Na závěr byla položena nová pálená krytina typu bobrovka s hřebenáči kladenými do malty a osazeny okapové svody. Práce podpořilo dotací Ministerstvo kultury z Programu obnovy vesnických památkových rezervací a zón.

Celý článek...
 
K obnově památek v Hospozíně Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
11.12. 2014 14:14

hospozin_icoNa katastru obce Hospozín se nachází poměrně reprezentativní soubor kulturních památek, které zahrnují drobnější samostatně stojící sochařská díla, kapli, v rámci regionu pozoruhodné sakrální stavby i příklady pro tento kraj v minulosti velmi typických hospodářských budov. Dvou z nich se dotkly na podzim letošního roku (2014) stavební práce směřující k jejich obnově. Z iniciativy Občanského sdružení pro obnovu a rozvoj části obce Hospozínek pokračovala obnova barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1711 v této místní části, kdysi lokálním středisku úcty k tomuto českému patronu na Velvarsku. Po loňské úvodní etapě, spočívající v odvodnění stavby a opravě vstupních dveří, pokračovaly práce obnovou pláště, konkrétně kupole.

Celý článek...
 
K obnově památek ve Slaném v roce 2014 Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
10.12. 2014 10:10

ico_slany_gothardPodzim letošního roku se nesl ve znamení oslav dvacátého pátého výročí pádu komunistické totality v naší zemi, proto bych na úvod těchto řádků citoval slova hlavního protagonisty listopadových událostí roku 1989, prezidenta Václava Havla: „Národ, který nepečuje o své památky, zanedbává svou vlastní totožnost. “ Podíváme-li se na památkový fond města Slaného úhlem uplynulého čtvrtstoletí, musíme říci, že místní samospráva i jednotlivý soukromí vlastníci na svou historickou identitu nezapomínají a leží jim na srdci. Nejinak tomu bylo i v uplynulém roce. Nejrozsáhlejší práce proběhly při revitalizace atria bývalé Piaristické koleje spojené s rehabilitací některých výstavních prostor muzea a vestavbou výtahu. O ní jsme již podrobně informovali zde i na stránkách Slánské radnice.

Celý článek...
 
Kaple sv. Jana Nepomuckého v hospodářském dvoře v Hospozíně opravena Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
21.11. 2014 09:58

ico_hospozin_kapleV letech 2011 – 2014 byla opravena v hospodářském dvoře v Hospozíně kaple sv. Jana Nepomuckého, kterou zdobila pozoruhodná socha světce. I když je otázkou, zda skulptura skutečně pocházela z atiky zaniklého zámku, jak tvrdí starší literatura, v každém případě se jedná o skvělý příklad barokního sochařství.  Formálním provedením se blíží nedávno zachráněné soše sv. Jana Nepomuckého v Ješíně (dnes v Městském muzeu ve Velvarech). Kapli opravil a sochu restauroval akad. mal. Tomáš Rafl. Oprava proběhla díky dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.  

Další snímky z průběhu opravy zde

 
XI. Slánské rozhovory – Smečno Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
16.10. 2014 08:14

_6818O podzimním úterním dopoledni 7. října 2014 přivítal refektář kláštera slánských bosých karmelitánů na devadesát zájemců o dějiny a památky slánského regionu. Na začátku je oslovil převor konventu P. David Peroutka, OCD, Ph.D., a oba představitelé měst – starosta Slaného Mgr. Martin Hrabánek a starostka Smečna Mgr. Pavla Štrobachová (na obrázku). Poté účastníci shlédli několik snímků z prvních Slánských rozhovorů věnovaných Španělsku, které proběhly v prostorách kláštera před deseti lety. 

Smečno upoutá návštěvníka vynikajícím souborem památek renesančního stavitelství, skvělými barokními sochami a obrazy, které „rámují“ jeho zatím málo známou historii. Její interpretace byla poznamenána dobovou nepřízní, a to jak ve vztahu k rodu Clam – Martiniců, který stál tradičně věrně po boku rakouského mocnářství, tak i později, v době vypjatého třídního pojetí dějin. A tak jsme smečenské historii stále mnohé dlužni. Proto by se konference měla stát zároveň výzvou pro novou etapu poznávání dějin města. V tomto smyslu ostatně vyznělo i úvodní slovo Mgr. Aleny Topinkové (Smečno), která v „dějinách v kostce“ připomněla významná data, památky a osobnosti se Smečnem spojené.

Celý článek...
 
Obnova římsy východní věže smečenského zámku Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
26.09. 2014 12:31

2013.12.11 003V průběhu poslední zimy se výrazně zhoršil stav korunní římsy východní věže smečenského zámku a její severní část se v závěru roku 2013 dokonce zřítila. Obratem byl zpracován statický posudek a projekt obnovy, který konstatoval hrozící zřícení dalších úseků římsy, havarijní stav byl ovšem patrný každému bystrému pozorovateli. Příčinou problémů bylo dožívající zdivo konzoly římsy, podpořené zatékáním skrz poškozenou prejzovou krytinu.  Po uvolnění potřebné částky ze strany vlastníka objektu  - Středočeského kraje, vyrostlo v prázdninových měsících kolem věže mohutné lešení, které umožnilo celkovou obnovu. V místech odpadlé části římsy došlo ke srovnání ložné plochy a doplnění zdiva z mrazuvzdorných pálených cihel vytvarovaných přisekáním do potřebné profilace. Následně byla doplněna omítka a pomocí šablony vynesena původní profilace římsy. Ostatní narušená místa římsy byla v pravidelných intervalech zpevněna pomocí betonářské výztuže vlepená do předvrtaných otvorů.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>

Výsledky 49 - 64 z 91