Index
Obnova severních fasád kostela sv. Jiří ve Velvarech Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
30.06. 2014 09:26

 Další etapou letos pokračuje obnova kostela sv. Jiří ve Velvarech (k minulé etapě více zde). Jistou výhodou, zároveň trochu poctou, ale především odměnou za upřímnou snahu vlastníka je zařazení akce do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, z něhož je podpořena obnova nejhodnotnějších památek v naší zemi. V rámci našeho regionu se jedná o jedinou takto podpořenou památku. Severní fasáda, která je nejvíce vystavena povětrnostním vlivům vykazuje řadu dílčích poškození omítky včetně štukového ornamentálního pásu pod hlavní římsou. V místech, která trpěla dlouhodobě zatékáním, došlo také k narušení zdiva, ve kterém se tvoří dutiny sanované hloubkovým spárováním. Dále jsou umělým kamenem domodelovány nejvíce poškozené části hlavic opěrných pilířů, zpevněny a injektovány kružby a okenní ostění. Postupně dojde také k rozkrytí střechy a sanaci krovu nad schodištěm na kůr, které vystupuje z celkového půdorysu stavby.

Několik fotografií zde

 

 
Edice o památkách Slaného a Slánska – novinky – Svatojánská socha ze Zlonic Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
10.12. 2012 10:36

nepomuk_rozkladackaVážení zájemci o památky a historii Slánska, všichni registrujeme, jak jsme zaplaveni informacemi všeho druhu, kolik letáků denně objevujeme doma v poštovních schránkách, nabízí se nám v přihrádkách recepcí hotelů, penzionů, informačních center atd. A když nalezneme tisky o památkách regionu, máme před sebou často ryze komerční materiál sice s užitečnými praktickými údaji, který však mnohdy doprovází povrchní a nepřesný text. S tímto stavem nemůžeme být spokojeni. Proto jsme se rozhodli založit edici drobných brožur Památky Slaného a Slánska, ve kterých bychom populární formou a v solidní grafické úpravě přinášeli zájemcům stručné, ale zasvěcené informace od odborníků o našem regionu. Zejména uvažujeme o zveřejňování nových památkových objevů a sdělení ohledně závažnějších oprav uměleckých děl.

Cílem tak je napomoci formovat vědomí návštěvníků památek na Slánsku o skutečné hodnotě kulturního dědictví města a jeho okolí, o jeho aktuálním stavu. V tomto smyslu bychom rádi spolupracovali s blízkými obcemi a městy, abychom tak postupně vytvořili seriózní kolekci malých publikací.

Celý článek...
 
Zámek v Sazené kulturní památkou Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
29.04. 2014 11:53

sazena_ico_2Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo dne 11. 3. 2014 zámek čp. 1 v Sazené podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči kulturní památkou. V odůvodnění prohlášení ministerstvo mimo jiné uvádí – Pro vznik zámku je podstatný rok 1547, kdy se obec Sazená jako konfiskát stává majetkem královské komory a o rok později je prodána panovníku blízkému rodu Gryspekovských z Gryspachu, kteří obec připojili k nedalekému panství v Nelahozevsi. Samotná výstavba na sklonku 16. století je potom spojena s osobou Blažeje Gryspekovského, za datum dokončení se tradičně uvádí rok 1606. V 17. století se obec stává jednou z hospodářských základen kláštera premonstrátek v Doksanech, po jeho zrušení je připojena k zlonickému velkostatku Kinských. Současným vlastníkem objektu je obec Sazená. Přestože objekt zámku prošel dílčími novodobými úpravami zejména v exteriéru, lze tyto považovat za reverzibilní, naopak podstatná část vnitřních konstrukcí, včetně dřevěných záklopových částečně malovaných stropů, zůstala dochována. Zámek je důležitým architektonicko-urbanistickým prvkem v obci, dokladem jejího historického vývoje včetně měnících se vlastnických vazeb v rámci regionu.

Několik snímků zámku v Sazené zde

 

 
Obnovená socha sv. Jana Nepomuckého ve Zlonicích Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
11.12. 2013 10:03

zlonice_nepomuk_icoV letošním roce proběhla oprava barokní sochy sv. Jana Nepomuckého ve Zlonicích. Skulptura se původně nacházela na zídce mostu, naproti které stál kříž s Ukřižovaným (rovněž zachovaný a dnes umístěn před mostem). Obdobně tomu bylo i u dalších malých mostů v okolí (třeba v Tmáni), ale ten zlonický byl výpravnější.

Sochu začal restaurovat akad. soch. Jan Turský v červenci a práce dokončil na samém konci listopadu. Stav památky před opravou nebyl dobrý – skulptura byla narušená korozí, trhlinami (partie hlavy světce, krucifixu, uražená levá část hrudi) a zcela chyběla pravá část ruky světce. Restaurátor proto památku nejprve mechanicky očistil a omyl směsí čpavkové vody a vodíku; nato aplikoval odsolovací zábaly. Dále byla socha opět omyta horkou tlakovou párou a po vyschnutí napuštěna zpevňujícím roztokem etylsilikátu. Následovalo injektování trhlin epoxidovou pryskyřicí, přičemž souběžně probíhala příprava modelu pro doplnění chybějící ruky (zde restaurátor vycházel ze starých fotografií). Podle modelu, který byl odsouhlasen zástupci památkové péče,  byla vysekána nová ruka a ta byla osazena za použití nerezového čepu.

Celý článek...
 
Sborník Slánské rozhovory 2012 Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
04.12. 2013 14:49

premontre_obalkaPrávě vychází sborník ze Slánských rozhovorů 2012Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko – publikace, a to nejen o památkách, které vznikly pod patronací kláštera sester premonstrátek v Doksanech. S doksanským klášterem jsou na Slánsku přímo spojeny čtyři obce – Černuc, Kmetiněves, Ředhošť a Sazená. Z nejbližšího okolí Slaného, patrně ze Želevčic, pocházel významný strahovský opat Zikmund Starý. I o této osobnosti se v refektáři slánského kláštera bosých karmelitánů v úterý 2. října 2012 mluvilo.

Náhled sborníku zde

Snímky ze setkání

 

 

Celý článek...
 
Obnova krovu sv. Jiří ve Velvarech Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
26.11. 2013 14:07

velvary_icoAť už přijíždíte do Velvar od Slaného, nebo od Kralup, upoutá vás dominanta kostela sv. Jiří, vyrůstající na mírném návrší nad potokem Svodnice. Byl založen spolu s novým hřbitovem a špitálem za městskými hradbami při hlavní cestě směřující na Prahu díky velkorysému nadání měšťana Jiřího Pechara. Stalo se tak v závěrečném období renesančního rozkvětu města Velvar na počátku 17. století. Pod vedením stavitele italského původu Santiniho Malvazione vznikla v letech 1613 až 1616 jedinečná stavba odrážející jednu z podob sakrální architektury rudolfínských Čech. Nově nastoupivší barokní sloh potom doplnil interiér o vzácný mobiliář, včetně jednoho z nejstarších varhanních strojů v kraji.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Následující > Konec >>

Výsledky 49 - 64 z 80