Index
OPRAVA KOSTELA SV. JAKUBA V ŽELENICÍCH Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
02.08. 2013 11:24

2013.04.30 013Začátkem dubna letošního roku se rozběhly práce na obnově kostela sv. Jakuba v Želenicích. Již nyní je část prací hotova a provedené průzkumy přinášejí nová zjištění o jedné z nejstarších sakrálních památek v regionu. 
Nejprve došlo ke snížení navýšeného terénu při stěnách, který zvyšoval celkovou vlhkost ve zdivu projevující se zejména v interiéru. Na to navázalo vyhloubení rýhy a položení drenáže sloužící k odvětrávání a odvodu vlhkosti. Hloubkové práce probíhali za dozoru archeologů, kteří zdokumentovali odhalené opravované základové zdivo a vzájemné souvislosti jednotlivých stavebních části kostela. Zajímavým zjištěním je potvrzení přímého propojení zdiva presbytáře a sakristie, na jejímž půdorysu stál nějaký objekt již ve středověku.

Celý článek...
 
Mapa – Památky města Slaného a nejbližšího okolí Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
22.07. 2013 09:00

ico_mapaNa začátku měsíce srpna by měla být k dispozici ve slánském infocentru a Vlastivědném muzeu ve Slaném nová praktická pomůcka pro poutníky za kulturními památkami Slaného – mapa Slánské památky / město a nejbližší okolí. Jsou na ní vyznačeny významnější památky (celkem 52) s krátkými informacemi, sochy a pamětní desky, polohy některých zaniklých památek, hranice památkové zóny a trasy k památkovým objektům „za hranicemi“ města (Boží hrob, kostely v Ovčárech a Otrubech).

Mapu jsme se chystali vydat u příležitosti letošních Dní kulturního dědictví (EHD), ale vše se podařilo urychlit tak, aby její srpnové vydání „pokrylo“ alespoň část prázdninové sezony.

Mapa k nahlédnutí a ke stažení zde 

 

 
Cyrilometodějská památka ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
09.07. 2013 10:04

 V rámci letošního 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje jsme hledali i cyrilometodějské památky na Slánsku našem vikariátu s vědomím, že jich bude jistě poskrovnu. Procházeli jsme chrámy a nakonec se nám podařilo nalézt jediné významnější dílo s cyrilometodějskou tématikou – barevné vitrajové okno ve slánském kostele sv. Gotharda, které v roce 1894 věnovali Max a Marie Hirscherovi. Zajímavá památka, na které je sv. Metoděj zobrazen jako žehnající arcibiskup a sv. Cyril jako řeholník s křížem. Ve slánské farní pamětnici se tamní děkan Josef Kandler (* 1836, † 1903) o tisíciletém výročí úmrtí sv. Metoděje pěkně rozepsal. Připomíná, že nejen moravští biskupové, ale i čeští pastýři zvali toho roku věřící k putování na Velehrad. Tehdejší Vídeň však nebyla setkávání Slovanů na Velehradě příliš nakloněna, a tak nakonec zákaz postihl pražskou pouť, a to údajně kvůli epidemii. Odpustky mohli získat i věřící, kteří se na Velehrad nevypravili, a to návštěvou poutních míst ve Staré Boleslavi (zde se uctívá Palladium země české, legendárně spojené právě s postavou sv. Cyrila a Metoděje), v Praze v chrámu sv. Cyrila a Metoděje a na Karlovarsku v proslulém Maria Kulmu. Slánský děkan navštívil, jak poznamenal, právě toto místo, neboť se tehdy léčil v Karlových Varech. Jak uvedl v kronice, byť to byl svátek zejména Moravanů, Češi slavili rovněž horlivě. A ohlasem na toto výročí, na jistou národní emancipaci, může být i barevné okno v kostele sv. Gotharda.

Výstava o cyrilometodějských památkách  - Mezi Východem a Západem / Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí - probíhá v Olomouci. 

 
Velvary – obnova střechy Pražské brány Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
29.05. 2013 10:09

prazska_brana_icoPrvní památkou, která prošla letos v našem kraji částečnou obnovenou je Pražská brána ve Velvarech pocházející v jádru z roku 1580, nejvýraznější pozůstatek původního městského opevnění. Předmětem prací bylo zastřešení věže tvořené stanovou střechou krytou prejzy s lucernou a cibulí. Ve špatném stavu se vlivem dlouhodobého zatékaní nacházely zejména tesařské konstrukce spodní části krovu. Jako zásadní chyba se ukázala instalace otevřeného mřížového poklopu v lucerně při poslední obnově (1995), kterým se voda dostávala bez větších obtíží dovnitř a způsobila havarijní stav středního rámu, který celou konstrukci věže vynáší. Nosný rám nakonec poklesl a způsobil mírný náklon věže k západní straně.

Celý článek...
 
Letošní sezona obnovy památek je v plném proudu Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
02.05. 2013 12:46

jiri_velvaryS nástupem měsíce dubna a příchodem prvních jarních dnů se naplno rozeběhlo několik akcí obnovy kulturních památek v našem regionu. Největší činnost lze vysledovat ve Velvarech, kde město dlouhodobě systematicky pečuje o kulturní dědictví ve svém majetku. Již druhým rokem zde pokračuje obnova krovu renesančního kostela sv. Jiří, který město získalo do své správy.

Celý článek...
 
Bestia triumphans – zničený špýchar v Hospozínku Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
29.03. 2013 08:36

hospozinek_icoPřes veškeré úsilí odboru kultury se patrně nepodaří zachránit dominantu Hospozínku – bývalý panský špýchar Kinských. Památka dlouhodobě chátrala, měnila majitele, proběhla řada bezvýsledných jednání ohledně jeho opravy; u posledního majitele byla v závěru uplatněna exekuční výzva. Nicméně na začátku měsíce března byl sice špýchar zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob, ale za neprodyšně zavřenými dveřmi a okny během několika dní byla památka zbavena nosných trámů a původní tesařské barokní konstrukce. Ihned po zjištění tohoto protiprávního jednání 18. 3. 2013 bylo podáno pracovníky památkové péče u Policie ČR trestní oznámení pro podezření ze zneužití věci (§229 trestního zákona). Podobně byl poškozen v roce 2005 špýchar v Břešťanech, jehož záchrana nakonec pomalu probíhá. Zdá se však, že v případu sýpky v Hospozínku již moc naděje v lepší příští nezbývá. 

Co dodat … snad se začíst do knihy Běsi od F. M. Dostojevského, tam je popsáno vše srozumitelně … perspektiva však chmurná…

hospozinek_web

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Následující > Konec >>

Výsledky 49 - 64 z 71