Index
XII. Slánské rozhovory / V červáncích kalicha – 6. října 2015 Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
18.02. 2015 14:02

 Město Slaný se také zapojuje do celé řady akcí, které se letos pořádají u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa – celkový přehled zde. Na podzimní úterý 6. října 2015 společně s klášterem bosých karmelitánů ve Slaném připravuje již XII. Slánské rozhovory, které budou věnovány „druhému životu Mistra Jana Husa“ a také, jako tradičně, památkám v regionu – tentokrát pohusitskému umění ve Slaném; program tak zakončíme v kostele sv. Gotharda ve Slaném.

Slánské rozhovory – které jsou určeny pro širší veřejnost – pořádáme ve spolupráci s Katedrou politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; na setkání vystoupí i odborníci z Husitské teologické fakulty UK, Ústavu dějin umění AV ČR a dalších odborných pracovišť.

Základní informace o slánské konferenci ke staženín zde 

 
K opravě krovu a střechy ve Třebízi čp. 2 Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
19.01. 2015 09:15

 Také v loňském roce (2014) pokračovala v pořadí druhou etapou obnova krovu a střechy objektu stájí v areálu statku čp. 2 ve Třebízi, který je v majetku města Slaný a součástí expozice Národopisného muzea Slánska, které letos oslaví čtyřicet let od svého založení. Krov je jednoduchou hambalkovou konstrukcí, která byla v minulosti provizorně vyztužena příčnými vzpěrami, přičemž některé její prvky byly poddimenzované a v některých vazbách dokonce chyběl hambalek. V dobrém stavu se naopak nacházela pozednice. Oproti pracím v loňském roce byla nutná větší výměna vazných trámů, naopak menší zásahy si vyžádali krokve. Na závěr byla položena nová pálená krytina typu bobrovka s hřebenáči kladenými do malty a osazeny okapové svody. Práce podpořilo dotací Ministerstvo kultury z Programu obnovy vesnických památkových rezervací a zón.

Celý článek...
 
K obnově památek v Hospozíně Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
11.12. 2014 14:14

hospozin_icoNa katastru obce Hospozín se nachází poměrně reprezentativní soubor kulturních památek, které zahrnují drobnější samostatně stojící sochařská díla, kapli, v rámci regionu pozoruhodné sakrální stavby i příklady pro tento kraj v minulosti velmi typických hospodářských budov. Dvou z nich se dotkly na podzim letošního roku (2014) stavební práce směřující k jejich obnově. Z iniciativy Občanského sdružení pro obnovu a rozvoj části obce Hospozínek pokračovala obnova barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1711 v této místní části, kdysi lokálním středisku úcty k tomuto českému patronu na Velvarsku. Po loňské úvodní etapě, spočívající v odvodnění stavby a opravě vstupních dveří, pokračovaly práce obnovou pláště, konkrétně kupole.

Celý článek...
 
K obnově památek ve Slaném v roce 2014 Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
10.12. 2014 10:10

ico_slany_gothardPodzim letošního roku se nesl ve znamení oslav dvacátého pátého výročí pádu komunistické totality v naší zemi, proto bych na úvod těchto řádků citoval slova hlavního protagonisty listopadových událostí roku 1989, prezidenta Václava Havla: „Národ, který nepečuje o své památky, zanedbává svou vlastní totožnost. “ Podíváme-li se na památkový fond města Slaného úhlem uplynulého čtvrtstoletí, musíme říci, že místní samospráva i jednotlivý soukromí vlastníci na svou historickou identitu nezapomínají a leží jim na srdci. Nejinak tomu bylo i v uplynulém roce. Nejrozsáhlejší práce proběhly při revitalizace atria bývalé Piaristické koleje spojené s rehabilitací některých výstavních prostor muzea a vestavbou výtahu. O ní jsme již podrobně informovali zde i na stránkách Slánské radnice.

Celý článek...
 
Kaple sv. Jana Nepomuckého v hospodářském dvoře v Hospozíně opravena Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
21.11. 2014 09:58

ico_hospozin_kapleV letech 2011 – 2014 byla opravena v hospodářském dvoře v Hospozíně kaple sv. Jana Nepomuckého, kterou zdobila pozoruhodná socha světce. I když je otázkou, zda skulptura skutečně pocházela z atiky zaniklého zámku, jak tvrdí starší literatura, v každém případě se jedná o skvělý příklad barokního sochařství.  Formálním provedením se blíží nedávno zachráněné soše sv. Jana Nepomuckého v Ješíně (dnes v Městském muzeu ve Velvarech). Kapli opravil a sochu restauroval akad. mal. Tomáš Rafl. Oprava proběhla díky dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.  

Další snímky z průběhu opravy zde

 
XI. Slánské rozhovory – Smečno Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
16.10. 2014 08:14

_6818O podzimním úterním dopoledni 7. října 2014 přivítal refektář kláštera slánských bosých karmelitánů na devadesát zájemců o dějiny a památky slánského regionu. Na začátku je oslovil převor konventu P. David Peroutka, OCD, Ph.D., a oba představitelé měst – starosta Slaného Mgr. Martin Hrabánek a starostka Smečna Mgr. Pavla Štrobachová (na obrázku). Poté účastníci shlédli několik snímků z prvních Slánských rozhovorů věnovaných Španělsku, které proběhly v prostorách kláštera před deseti lety. 

Smečno upoutá návštěvníka vynikajícím souborem památek renesančního stavitelství, skvělými barokními sochami a obrazy, které „rámují“ jeho zatím málo známou historii. Její interpretace byla poznamenána dobovou nepřízní, a to jak ve vztahu k rodu Clam – Martiniců, který stál tradičně věrně po boku rakouského mocnářství, tak i později, v době vypjatého třídního pojetí dějin. A tak jsme smečenské historii stále mnohé dlužni. Proto by se konference měla stát zároveň výzvou pro novou etapu poznávání dějin města. V tomto smyslu ostatně vyznělo i úvodní slovo Mgr. Aleny Topinkové (Smečno), která v „dějinách v kostce“ připomněla významná data, památky a osobnosti se Smečnem spojené.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Následující > Konec >>

Výsledky 33 - 48 z 76