Index
Slánské rozhovory 2016 – Slaný a Velvary Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
29.06. 2016 09:22

5943Zdi kláštera karmelitánů ve Slaném 4. října 2016 hostily již 13. ročník Slánských rozhovorů. Ten byl letos věnován Velvarům. Konferenci zahájili svými krátkými projevy milí hosté – starosta města Velvar Mgr. Radim Wolák (na obrázku) a radní Ing. Pavel Bartoníček, který zastupoval vedení města Slaného.
Poté se slova ujal PhDr. Vladimír Přibyl (Odbor kultury MěU Slaný), který nás ve svém příspěvku seznámil s pozoruhodnou osobností velvarského baroka – děkanem Matějem Maxmiliánem Jodlem, a to zejména s dobou jeho studia na slánské piaristické koleji. Prostřednictvím archivu Zíbrtova časopisu Český lid nám poté PhDr. Miloš Sládek, Ph.D., (KTF UK Praha) představil regionální přispěvatele tohoto periodika, kterým se na sklonku 19. století podařilo zachytit lidové obyčeje pohádky a pověsti našeho kraje. Přední badatelka v oblasti středověké nástěnné malby PhDr. Zuzana Všetečková (Praha) se věnovala gotickým freskám v sakristii kostela sv. Kateřiny ve Velvarech. O kostelech (sv. Kateřina a sv. Jiří ve Velvarech, Stětí sv. Jana Křtitele v Hozpozíně) náležejících tzv. velvarskému renesančnímu okruhu pohovořila Mgr. Hana Prixová Dvorská (Národní památkový úřad. UOPSČ ). Velvarský rorátník v kontextu knižní malby a tamní literátské bratrstvo nám přiblížila Mgr. Martina Šárovcová, Ph. D.(Praha).
5933Další část byla věnována restaurování památek ve Velvarech. Nejprve jsme dozvěděli z úst restaurátora Mgr. BcA Petra Glásera o historii oprav a o přípravě další obnovy Mariánského sloupu. Následoval blok věnovaný obnově hřbitovního kostela sv. Jiří, který díky zájmu města prochází postupně komplexní renovací. Zatím se podařilo opravit střechu a obnovit fasády. V následujících letech se předpokládá rekonstrukce interiéru a vyřešení problému s rozkradeným a poničením mobiliářem. Někteří z těch, kdo se na této práci prozatím podíleli, nám právě skončenou etapu přiblížili – Mgr. Markéta Škrancová, Mgr. Eva Mikešová, Bc. Marek Filipec a Ing. Otakar Hrdlička.
Odpolední program pokračoval po přesunu ve Velvarech. Začal v přízemí zdejší radnice, kde se dnes ve vestibulu nachází nedávno renovovaný kamenný reliéf Panny Marie Staroboleslavské. Odtud jsme se vydali na prohlídku kostela sv. Kateřiny, kde nám Mgr. Hana Prixová Dvorská a Ing. Jitka Kůrková (Městské muzeum ve Velvarech) připomenuly historii tohoto chrámu a v jeho sakristii restaurátor akad. mal. Petr Bareš přiblížil restaurování těchto nástěnných maleb, které obnovil před dvaceti lety společně s akad. mal. Jiřím Brodským. Na konec jsme se ještě na chvíli zastavili na náměstí Krále Vladislava u Mariánského sloupu, o kterém znovu ještě krátce hovořil Mgr. BcA. Petr Gláser.
Na závěr je nutno všem, kdo se na zdárném průběhu tohoto ročníku Slánských rozhovorů podíleli, především pak pracovníkům Odboru kultury MěU Slaný poděkovat a doufat, že pro nás i v příštím roce toto zajímavé setkání znovu připraví. (Pavel Zděnovec)

Další snímky zde

 
Obnova fasády kostela sv. Jiří ve Velvarech pokračuje další etapou Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
23.06. 2016 14:20
Sample Image

Kostel sv. Jiří z počátku 17. století je klenotem ve vlastnictví města Velvar, které se již před lety rozhodlo znovu navrátit této jedinečné stavbě svůj lesk.  

Město Velvary svým záměrem v letošním roce navazuje na předešlé etapy obnovy fasády kostela. V letech 2014–2015 byla provedena oprava severní a jižní fasády. Okrově tónovaný barevný nátěr, kterým byla opatřena prozatím pouze jižní strana kostela, bude letos nanesen na plnou plochu kostela, včetně průčelí.

Počátkem měsíce března započaly práce na západním, tedy štítovém průčelí, kde byla po důkladné obhlídce z lešení určena míra odstranění nesoudržných částí, novodobých doplňků a míra očištění zejména od organických nečistot lišejníků atp. Povrchové nečistoty v podobě černých krust na přírodním kameni byly šetrně odstraněny pastou remmers. Po několikavrstvém nanesení zpevňovacího roztoku na kámen se přistoupilo k jeho domodelování. Při bližším seznámení s dílem byla rozeznána ruka několika kameníků, obzvlášť zřetelně je skutečnost patrná na reliéfně vystupujících květech nejvýše posezeného štítu. Tyto kamenické prvky budou následně barevně tónovány společně s tektonickým rozvrhem členění štítu. Na rozdíl od poslední opravy fasády budou zvýrazněny štukové pilastry s kamennými patkami i elegantně se zavíjející renesanční voluty. 

Celý článek...
 
Zahájení VII. etapy restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Gotharda ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
15.06. 2016 16:09
Sample Image

Hlavní oltář sv. Gotharda z 2. pol. 18. stol. prochází obnovou již od roku 2010. Práce na movité kulturní památce jsou podporovány dotačním programem Ministerstva kultury ČR. V minulém roce bylo dokončeno restaurování zlacení a polychromie střední části retáblu akad. malířem a restaurátorem Jiřím Štorkem († 2016). Na jeho dílo navazuje nyní umělecký pozlacovač Patrik Jílek, který již v dřívější době s restaurátorem Štorkem spolupracoval; některé odborné zásahy bude provádět akad. mal. Hana Slavíková. Rozsah prací se bude týkat spodní části architektury oltáře včetně jeho bočních portálů.

 
Z praxe památkové péče - venkovní posezení u cukrárny Na Londě ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
15.06. 2016 16:02
Sample ImagePředzahrádky jsou významnou součástí uličního prostoru města, způsob jejich provedení spolu s reklamními prvky provozovny do značné míry spoluurčuje úroveň historického prostředí města. Návrh nejen vizualizace, ale i konstrukce samotné má být zpracován v požadované kvalitě, aby se realizací venkovního posezení nesnížil nad rámec urbanistický výraz nejznámější slánské ulice. Úspěchu se nakonec podařilo dosáhnout v případě nové předzahrádky u cukrárny Na Londě (Husova 109), která se jako jedna z prvních objevila po rozsáhlé rekonstrukci Husovy ulice dokončené v závěru minulého roku.
Celý článek...
 
Zahájení obnovy Pražské brány ve Velvarech Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
25.05. 2016 12:57
Sample Image

Pražská brána se dochovala jako jediná ze čtyř velvarských bran a je také nejvýraznějším pozůstatkem původní fortifikace královského města. Byla postavena vlašskými staviteli patrně na starších základech roku 1580 a následně upravena v 18. století, kdy získala jehlancovou střechu s lucernou ukončenou cibulovitou bání.

V posledních letech prošla obnovou střecha i vlastní dřevěná konstrukce krovu, byla rehabilitována omítka i kamenné prvky v přízemních patiích brány, a to zejména v průjezdu. V polovině května letošního roku započala obnova fasády a kamenných prvků s heraldickou výzdobou. 

Celý článek...
 
Transfer sochy svatého Bonaventury z klášterní karmelitánské zahrady ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
24.05. 2016 15:33

Sample ImageKlášterní zahrada bosých karmelitánů (dříve františkánů) ve Slaném přišla po nedávno odvezené soše svatého Františka z Assisi i o sochu svatého Bonaventury. Společně se totiž na podzim letošního roku vrátí zrestaurované, a to na své prapůvodní místo, tedy do barokní lipové aleje (1728) lemující vstup do kláštera.  

Svatý Bonaventura († 1274) byl významný teolog, nejvyšší představený františkánského řádu a kardinál biskup v Albanu. Jeho rukou byl i sepsán životopis zakladatele řádu, svatého Františka.

Cenná sochařská památka, která byla ze Slaného přenesena do restaurátorského ateliéru, je patrně již kopií původní barokní sochy od slánského sochaře A. D. Havla z konce 19. století, stejně tak jako socha svatého Antonína Paduánského na mostku před kostelem sv. Gotharda.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>

Výsledky 33 - 48 z 94