Index
NOVÝ WEB Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
11.04. 2018 16:01
Sample Image

 

Aktuální informace nyní najdete na nových webových stránkách www.pamatkyslany.cz.

Zde vás budeme opět informovat o nejzajímavějších opravách památek regionu a objektů na památkovém území Slaný, Smečno, Velvary, Zlonice, Třebíz.  Najdete zde mj. mapy památkových území, užitečné odkazy nebo přehled naší edice vydaných drobných publikací. Nově zde můžete zadat i svůj email, kam vám budou novinky zasílány automaticky. Webová adresa www.pamatky.slany.cz bude zrušena.


 
Příspěvky města na obnovu domů ve Slaném 2018 Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
12.01. 2018 14:12
Sample Image

Fond na obnovu domů, jakožto dotační program města Slaný, je pro vlastníky letos vyhlášen již desátým rokem.

Cílem fondu je pomoc vlastníkům zachovat stavebněhistorické, ale i uměleckořemeslné hodnoty, které se podílejí na charakteru městské památkové zóny i dalšího území města. Příspěvky se poskytují pouze na restaurování a obnovu plášťů budov (fasády uličního průčelí, výplně otvorů a střešní pláště). Zejména vlastníkům kulturních památek a objektů v památkové zóně, kde jsou na způsob oprav a úprav kladeny vyšší požadavky, může příspěvek pomoci při jejich plnění (např. výroba či repase dřevěných oken, zachování zdobných štukových prvků fasády).

Celý článek...
 
Restaurování zdiva a sochařské výzdoby presbytáře kostela sv. Gotharda ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
03.01. 2018 13:16
Sample ImageOprava soklové části kamenného zdiva středověkého kostela probíhá v etapách od roku 2014, kdy bylo provedeno i jeho statické zajištění. V závěru roku 2017 bylo dokončeno restaurování renesančního náhrobku na východní straně presbytáře a sochařské výzdoby na dvou opěrných pilířích severní strany. Stejně tak, jako předešlé etapy, probíhají restaurátorské práce pod vedením akad. soch. Jarmila Plachého.
Celý článek...
 
Restaurování portálu kostela Nejsvětější Trojice ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
19.11. 2017 23:08

Sample ImageKamenný portál bývalého hřbitovního kostela, později klášterního kostela františkánů, dnes bosých karmelitánů, pochází z doby výstavby chrámu, kdy byl roku 1600 jeho zhotovením pověřen vlašský kameník Jan Falkoun. V současnosti probíhá jeho oprava rukou zkušeného restaurátora ak. soch. Jana Turského ve spolupráci s technologem a restaurátorem ak. soch. Jarmilem Plachým. Jedinečné renesanční tvarosloví portálu budeme moci opět obdivovat v plné kráse na sklonku letošního roku.

Celý článek...
 
Závěrečná etapa opravy fasády historické radnice ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
17.11. 2017 08:50

V minulém roceSample Image proběhla oprava zdobné neorenesanční fasády architekta Rudolfa Štecha až po hlavní římsu budovy, která byla provedena za finanční podpory programu Středočeského kraje. Vlastník, město Slaný se rozhodlo již pouze pomocí vlastních prostředků na tuto etapu navázat opravou fasády věže (spočívající v opravě omítek a štukových zdobných prvků, novém barevném nátěru, údržbě hodinových ciferníků, vyčištění okapů a nátěru podpěrných háků, truhlářské repasi vnějších křídel a rámů oken). Práce by měly být dokončeny do konce letošního roku.

 

Celý článek...
 
Oprava památek lidové architektury v Třebízi Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
11.11. 2017 18:40

Sample ImagePřestože dny začínají být čím dál více chladnější, ve vesnické památkové rezervaci Třebíz je čilý stavební ruch. V závěrečné fázi se nachází oprava střechy na stodole v usedlosti čp. 1, tzv. Cífkova statku a oprava stropu s komínem v domě čp. 20 na jižní straně návsi. Zásadní a významnou akcí je zahájení opravy doškové střechy hrázděné stodoly v areálu usedlosti čp. 10.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 16 z 94