Index arrow Archiv arrow 2006 arrow Msgre. Antonín Bradna odešel
Msgre. Antonín Bradna odešel Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
20.02. 2006 01:00
ikonaVčerejší smutná zpráva z Budyně nad Ohří zarmoutila na Slánsku mnohé - 19. února 2006 zemřel Msgre. Antonín Bradna. I památková péče a kultura v regionu ztratila v osobnosti Antonína Bradny vzácného spolupracovníka.

Jak mám hodnotit svůj život,
aby to nebyla fráze?
Mám v srdci "radost a veselí",
ovšem vím, že poslední slovo
bude mít věčný soudce.
Doufám v jeho milosrdenství.


Antonín Bradna, z knihy Zaradoval jsem se

Včerejší smutná zpráva z Budyně nad Ohří zarmoutila na Slánsku mnohé - dopoledne v 10 hodin v nemocnici v Roudnici nad Labem zemřel Msgre. Antonín Bradna. Pravda, jeho působení v církvi nepochybně zhodnotí povolaní a jeho dlouholetí přátelé. S mnohými prožil mnoho let ve vězení, odkud se vrátil po dvanácti letech v roce 1964.

I památková péče a kultura v regionu ztratila v osobnosti Antonína Bradny vzácného spolupracovníka. V kněžském semináři měl na jeho další duchovní růst podstatný vliv budoucí pražský světící biskup Jan Lebeda, který v něm vzbudil zájem o české světce - české nebe. A právě takto akcentovaná osobní spiritualita vedla Antonína Bradnu po roce 1968, kdy již mohl oficiálně působit v duchovní správě, k záchraně řady památek. On vnímal českou krajinu jako náš úděl, kraj obohacený církevními památkami, které jako duchovní pointy připomínaly osudy předcházejících generací, jakési duchovní vrstvení. O jeho vztahu ke krajině a památkám se mnohé dočteme v jeho vzpomínkové knize Zaradoval jsem se, a to například v kapitole Podřipsko - porozumět místu. Dokázal tak interpretovat českou krajinu, náš domov.
Bradna 1
Při slavnostním otevření kostela v Hobšovicích
Se zájmem sledoval Antonín Bradna památkové dění na Slánsku. V roce 2002 zahajoval výstavku u příležitosti počátku opravy kostela sv. Jiří ve Velvarech, stál u slavnostního otevření opraveného kostela sv. Václava v Hobšovicích, v jehož záchranu doufal již jen málokdo, rovněž tomu tak bylo u kostelíku sv. Václava v Ovčárech u Slaného. V samém závěru roku 2004 vysvětil nově postavenou kapli sv. Kryštofa a Panny Marie v Blahoticích.
Bradna 2
Při svěcení kapličky v Blahoticích u Slaného - prosinec 2004
Zajímal se i o další aktivity odboru kultury Městského úřadu ve Slaném. Naposledy jsme se viděli na Slánských rozhovorech 2005, kdy alespoň na chvilku přijel a s viditelným vypětím se posadil do auditoria, aby i v tomto případě připomněl, jak mu i v pokročilém věku kulturní rozvoj regionu leží na srdci.

Mám před sebou řadu jeho dopisů, kterými vždy povzbuzoval nás, kteří se snažíme vytvářet památkovou péči „zdola“. S bolestí si uvědomujeme, že jsme během půl roku ztratili v kraji tři osobnosti, které Podřipsku a Slánsku rozuměly - nezapomenutelného Iva Markvarta († 10. 9. 2005), novodobého zakladatele Muzea Podřipska PhDr. Quida Kastnera († 15. 9. 2005) a včera i Mons. Antonína Bradnu († 19. 2. 2006).
Bradna 3
Jeden z jeho četných pozdravů z Budyně
Jednou jsem psal Antonínu Bradnovi, jak se každý den na cestě do Slaného dívám na kontury kuželů Českého středohoří. Tehdy mně odpověděl … Jistě - pohádkový pohled na České středohoří - jeden z nejkrásnějších je od hřbitova v Chotěšově, tam vozím vzácné hosty. Nebyl jsem tam ještě, ale v krátké době to určitě napravím.
Bradna 4
Msgre. Antonín Bradna odešel

R.I.P.