Index arrow Barok ve Slaném arrow Restaurovaný obraz sv. Antonína od J. V. Spitzera
Restaurovaný obraz sv. Antonína od J. V. Spitzera Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
03.05. 2005 02:00

ikonaV průběhu přípravy výstavy, kterou společně pořádáme se slánským muzeem, a to u příležitosti 350. výročí založení kláštera františkánů ve Slaném, se podařilo zachránit jednu ze vzácných památek slánského baroku – obraz sv. Antonína Paduánského (Sant' Antonio di Padova), který se nachází ve sbírkách slánského muzea.Tento oválný obraz byl společně s dalšími podobiznami františkánských světců – sv. Františka z Assisi, sv. Paschala, sv. Bonaventury, sv. Didaca, sv. Ludvíka, sv. Petra z Alkantary a sv. Jana Kapistránského – původně zavěšen v refektáři slánského kláštera.

 

spitzer09 Po roce 1990 věnováno řádem františkánů slánskému muzeu. Shodou okolností se v této době Dr. Martinu Mádlovi z Ústavu dějin umění AV ČR podařilo i identifikovat autora této kolekce, kterým je malíř pozdního baroku Jan Václav Spitzer (* 1711, † 1773). Ten shodou okolností také působil, a to zejména jako freskař, v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Vraném, kde zhotovil celý cyklus fresek ze života sv. Jana Křtitele. Mádlův příspěvek o J.V. Spitzerovi a jeho slánských obrazech nalezne zájemce v letošním čísle Slánského obzoru, které se právě tiskne.

Kolekce Spitzerových obrazů, která vznikla v roce 1766, se stala pro odbornou veřejnost skutečným objevem, když se navíc i podařilo přesvědčivě nalézt autora J. V. Spitzera. Restaurování prvního obrazu souboru navíc přispělo k poznání a ocenění výtvarné kvality Spitzerova díla, které přes poměrně značný rozsah zakázek si podrželo vysokou úroveň. O této skutečnosti se budou moci seznámit i návštěvníci připravované výstavy. Slánské muzeum usiluje o to, aby se vedle tohoto obrazu objevilo na výstavě i další obnovené plátno – sv. Ludvíka.

Z restaurátorské zprávy: restaurátorky sejmuly obraz z napínacího rámu, ze zadní strany sejmuly nevyhovující záplatu. Postupně byla odstraněna vrstva kliho–pryskyřičného nátěru a zateklého tmelu z přední strany. Obrazy byl napnut na pohyblivém vypínacím pomocném rámu a poté nažehlen (rentoilován) na nízkotlakém nažehlovacím stole. Následovalo snímání starého laku a přemaleb, odstranění starých tmelů. Po vypnutí na nový rám byl obraz vytmelen, provedeny retuše a na závěr byl přelakován damarovým lakem s malou příměsí včelího vosku.

Spitzer 8
Celkový pohled po dokončeném restaurování

Sv. Antonín Paduánský († 1231) rodák z Lisabonu kolem roku 1195. Původně řeholním kanovníkem sv. Augustina, ale brzy po přijetí kněžského svěcení přestoupil k menším bratřím (1220) a přijal jméno Antonín. Odešel hlásat evangelium do Afriky, ale brzy nato onemocněl a musel se vrátit do Evropy. Po krátkém pobytu na Sicílii se setkal se zakladatele řádu menších bratří sv. Františkem z Assisi (1221). Na jeho kázání přicházely tisíce lidí. Známé je jeho "Kázání rybám", jehož vyobrazení se v regionu zachovalo v kostele v Unhošti. Tradičně je zobrazován s lilií (nedochovaný obraz ve slánském klášteře), nebo, jako v našem případě, s Ježíškem v ruce a knihou. Na Slánsku, kromě památek v klášterním kostele, připomeňme ještě raně barokní obraz v Budeničkách (dnes v depozitáři) nebo raně barokní sochu sv. Antonína v Hospozíně (rovněž uložena). Toto vyobrazení sv. Antonína Paduánského nalezneme i na raně barokním – patrně františkánském – kalichu v muzeu ve Slaném (před. r. 1700). Sv. Antonín Paduánský zemřel 13. 6. 1231 ve svém klášteře v Arcelle u Padovy. Svatořečen byl již roku 1232 a jeho svátek se slaví v den jeho úmrtí – 13. června.

Památky sv. Antonína Paduánského na Slánsku

Spitzer 10
Obrazy a sochy sv. Antonína Paduánského v bývalém františkánském slánském klášteře. Zleva: patrně nejstarší nedochovaný obraz sv. Antonína • oltářní obraz sv. Antonína od J. J. Heinsche z r. 1691 • pozdně barokní socha sv. Antonína z hlavního oltáře (1762) • kamenná socha sv. Antonína od slánského sochaře A. Havla (1893), stávala v aleji před klášterem, dnes v areálu kláštera •