Index arrow Aktuality arrow Příspěvky města na obnovu domů ve Slaném 2018
Příspěvky města na obnovu domů ve Slaném 2018 Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
12.01. 2018 14:12
Sample Image

Fond na obnovu domů, jakožto dotační program města Slaný, je pro vlastníky letos vyhlášen již desátým rokem.

Cílem fondu je pomoc vlastníkům zachovat stavebněhistorické, ale i uměleckořemeslné hodnoty, které se podílejí na charakteru městské památkové zóny i dalšího území města. Příspěvky se poskytují pouze na restaurování a obnovu plášťů budov (fasády uličního průčelí, výplně otvorů a střešní pláště). Zejména vlastníkům kulturních památek a objektů v památkové zóně, kde jsou na způsob oprav a úprav kladeny vyšší požadavky, může příspěvek pomoci při jejich plnění (např. výroba či repase dřevěných oken, zachování zdobných štukových prvků fasády).

Systém poskytování příspěvků určují dané zásady a pravidla, které naleznete zde.

Zároveň je směrodatné vyjádření odboru kultury a památkové péče MěÚ Slaný, který jakožto příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče, ne/doporučí záměr k provedení a případně za jakých podmínek. Nutno upozornit, že je vlastník povinen splnit podmínky vyjádření a dodržet další zásady, v opačném případě mu nemusí být příspěvek vyplacen i přesto, že mu bal přiznán. Často se jedná pouze o konzultaci a odsouhlasení barevnosti nátěru fasády.

Z Fondu na obnovu domů byla podpořena řada realizací. Jednou z těch nejzdařilejších v posledním roce je i oprava nesporně hodnotné fasády domu se zdobnými okny provedených jako repliky původních v ulici Na Hradbách, kde vlastník příkladně spolupracoval se zástupci památkové péče. 

Aktuálně si o poskytnutí příspěvku mohou požádat vlastníci nemovitostí, kteří provedou obnovu domu během roku 2018 a faktury za provedené práce budou vystavené v období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018.

Termín pro podání žádosti o příspěvek je do 26.2.2018 do 12:00 hodin.