Index arrow Aktuality arrow Restaurování zdiva a sochařské výzdoby presbytáře kostela sv. Gotharda ve Slaném
Restaurování zdiva a sochařské výzdoby presbytáře kostela sv. Gotharda ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
03.01. 2018 13:16
Sample ImageOprava soklové části kamenného zdiva středověkého kostela probíhá v etapách od roku 2014, kdy bylo provedeno i jeho statické zajištění. V závěru roku 2017 bylo dokončeno restaurování renesančního náhrobku na východní straně presbytáře a sochařské výzdoby na dvou opěrných pilířích severní strany. Stejně tak, jako předešlé etapy, probíhají restaurátorské práce pod vedením akad. soch. Jarmila Plachého.

Připomeňme si, že zdi jsou pokryty řadou nápisů a kamenických značek, jakýchsi podpisů řemeslníků, kteří na stavbě pracovali. Zabývá se jimi soustavně historik architektury ing. arch. Petr Chotěbor, spoluautor nevelké publikace o slánském kostele (zde se právě o slánských kamenických značkách stručně rozepsal). Na začátku roku 2017 jeho průzkum pokračoval z plošiny ve výšce nad soklovou římsou.

Tento příspěvek se věnuje nedávnému dokončení restaurování renesančního náhrobku na východní straně presbytáře a sochařské výzdoby na dvou opěrných pilířích severní strany. Stejně tak, jako předešlé etapy, probíhají restaurátorské práce pod vedením akad. soch. Jarmila Plachého. Zajímavá byla obnova nápisové desky renesančního náhrobku z načervenalého vápence (1585). Je zasazena do líce zdiva, nad níž je osazena římsa s tympanonem z jemného mšenského pískovce. Původně byly po stranách desky sloupky s hlavicemi jako u náhrobku na straně severní. Mechanicky narušena byla zejména jemná profilace římsy náhrobku, na několika místech se objevily praskliny. Levou stranu tympanonu bylo dokonce nutné slepit a přeosadit na nerezové trny. Povrch pískovce i nápisové desky byly značně znečištěny načernalou sádrovcovou krustou. Poškozený kámen byl nejprve zpevněn roztokem a posléze plasticky doplněn probarvovaným minerálním tmelem. Mezi tím odborníci čistili povrch, použili i zábaly se speciální čistící pastou, pracovali s vodní parou. Na doporučení restaurátora byla na závěr stříška tympanonu opatřena tenkým olověným plechem, aby se zamezilo další degradaci kamene.

Sochařskou pozdně gotickou výzdobu na severních opěrných pilířích reprezentuje polopostava anděla pod římsou a dále architektonická plastika – konzola se zvířecí figurou. Významový výklad těchto gotických skulptur zatím postrádáme, v případě zvířecí figury nedošlo ani k bližšímu ikonografickému určení. Bližší typologické srovnání lze snad hledat v grafických předlohách, například na dřevorytech z přelomu 15. a 16. století. Příčinou snížené čitelnosti je značná ztráta hmoty pískovcového kamene vlivem koroze. Přesto je třeba vyzdvihnout precizní provedení dochovaných částí na figuře anděla, zejména struktury perutí na jeho rozepjatých křídlech. Silné černé krusty byly na těchto jemných místech odstraněny pomocí vibrační jehly. Koncepce restaurátorského zásahu má v tomto případě galerijní charakter, tzn. kámen nebyl doplňován, ale pouze zpevněn, očištěn a opatřen hydrofobizačním nátěrem, proti „zelenění“ biocidním roztokem. Pouze v případě předsazené římsy nad skulpturou anděla došlo k výměně starší vysprávky části kamene a novému spárování.

V roce 2018 by vlastník – Římskokatolická farnost Slaný – rád pokračoval v opravě presbyteria, a to poškozeného pilíře na jihovýchodní straně kněžiště, včetně jeho statického zajištění. Památka byla zařazena do dotačního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, na restaurátorských pracích se tak finančně podílelo ministerstvo kultury i město Slaný.

Fotogalerie zde

(Slánská radnice 01/2018)