Index arrow Aktuality arrow Restaurování portálu kostela Nejsvětější Trojice ve Slaném
Restaurování portálu kostela Nejsvětější Trojice ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
19.11. 2017 23:08

Sample ImageKamenný portál bývalého hřbitovního kostela, později klášterního kostela františkánů, dnes bosých karmelitánů, pochází z doby výstavby chrámu, kdy byl roku 1600 jeho zhotovením pověřen vlašský kameník Jan Falkoun. V současnosti probíhá jeho oprava rukou zkušeného restaurátora ak. soch. Jana Turského ve spolupráci s technologem a restaurátorem ak. soch. Jarmilem Plachým. Jedinečné renesanční tvarosloví portálu budeme moci opět obdivovat v plné kráse na sklonku letošního roku.

Portál byl naposledy restaurován v roce 1971. Z této doby pochází například nevhodné dožívající cementové vysprávky nebo zkorodované měděné výztuže, tzv. armování. Nové vysprávky budou provedeny z umělého kamene; přírodního kamene bude použito pouze na provedení kopie středové volutové konzoly, kde nebylo již možné zanikající kámen zachránit. Portál se dnes skládá z několika druhů kamene (hrubozrnného pískovce na sloupech, jemnozrnného mšenského pískovce na kladí s římsou, hořického pískovce na konzolách), jejichž části jsou silně zvětralé s projevy hloubkové koroze (samovolné rozrušení horniny ve spodních partiích sloupů), pokryté množstvím tmavých krust a drobných mechanických poškození. Nejvíce je poškozena římsa kladí, a to nejen napadením mechy a mikrovegetací, ale zejména vlivem soustavného zatékání dešťové vody. Proto bylo rozhodnuto po návrhu restaurátora o jejím pokrytí olověným plechem. V této souvislosti se již delší dobu uvažuje nad zřízením dešťového žlabu na vysoké věži.

Portál byl citlivě mechanicky i chemicky očištěn. Poměrně problematický byl proces zpevnění kamene, kdy jej bylo třeba před opatřením roztokem řádně vysušit, aby nezůstal penetrační nátěr pouze na povrchu a pronikl do jeho hloubky. Příčinou nasáklého kamene portálu je jeho poloha; není chráněn před deštěm, navíc je stíněn stromy na západní straně kostela. Restaurátoři portál proto provizorně zastřešili plachtou a potřebného vysušení dosáhli za pomoci ventilátorů. Posléze odstranili starší vysprávky. Nyní probíhá doplňování chybějících částí a obnova spárování v celém rozsahu. Na závěr budou vysprávky barevně retušovány a celek hydrofobizován.

Fotogalerie zde.