Index arrow Aktuality arrow Závěrečná etapa opravy fasády historické radnice ve Slaném
Závěrečná etapa opravy fasády historické radnice ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
17.11. 2017 08:50

V minulém roceSample Image proběhla oprava zdobné neorenesanční fasády architekta Rudolfa Štecha až po hlavní římsu budovy, která byla provedena za finanční podpory programu Středočeského kraje. Vlastník, město Slaný se rozhodlo již pouze pomocí vlastních prostředků na tuto etapu navázat opravou fasády věže (spočívající v opravě omítek a štukových zdobných prvků, novém barevném nátěru, údržbě hodinových ciferníků, vyčištění okapů a nátěru podpěrných háků, truhlářské repasi vnějších křídel a rámů oken). Práce by měly být dokončeny do konce letošního roku.

 

První jednání na stavbě proběhlo za účasti zástupců objednavatele, prováděcí firmy Fajstavr s. r. o. (zodpovědné i za předešlou etapu oprav fasády) a zástupců památkové péče na lešení ve výšce 25 m z celkových 43 m, kde byl posouzen současný stav objektu a určen nejvhodnější postup při opravách. Zjištěno bylo, že omítky jsou mírně narušeny, jedná se o charakter lokálního mechanického poškození, výskyt prasklinek či dutin pod povrchem fasády. Je zajímavé, že ačkoliv věž není opatřena dešťovým žlabem, římsa tím netrpí, proto bylo upuštěno i od původního záměru, kdy nároží měla být opatřena novými měděnými chrliči. Na zvážení je však vhodnost způsobu upevnění vánočního řetězu na nárožích věže. Soustava kotev narušuje povrch a místy se staly příčinou k uvolnění zdiva nárožního bosování. Snad by světelné krápníky zavěšené na oplechování věže postačily. Na fasádě došlo také místy k úplné ztrátě barevného nátěru, stejně tak se odloupl nátěr na některých plechových číslicích novodobého hodinového ciferníku západní strany průčelí. 

Během první prohlídky na lešení byl zároveň zjištěn alarmující stav prejzové krytiny pod věží kryjící hlavní římsu budovy. Přestože je zde vidět základní údržba v podobě vysprávek z nových dílů prejz, nelze současný stav krytiny považovat za uspokojivý, a to zejména na východní straně věže, kde je malta mezi prejzy narušena nebo vydrolena a některé prejzy jsou prasklé a polámané.

Fotogalerie zde.