Index arrow Aktuality arrow Oprava památek lidové architektury v Třebízi
Oprava památek lidové architektury v Třebízi Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
11.11. 2017 18:40

Sample ImagePřestože dny začínají být čím dál více chladnější, ve vesnické památkové rezervaci Třebíz je čilý stavební ruch. V závěrečné fázi se nachází oprava střechy na stodole v usedlosti čp. 1, tzv. Cífkova statku a oprava stropu s komínem v domě čp. 20 na jižní straně návsi. Zásadní a významnou akcí je zahájení opravy doškové střechy hrázděné stodoly v areálu usedlosti čp. 10.

V současnosti se dokončují práce na klasicistní stodole v usedlosti čp. 1, tzv. Cífkova statku z poloviny 19. století. Výměna střešní krytiny a lokální oprava krovu navazuje na předešlou etapu, kdy byla opravena polovina střechy. Původní pálené tašky bobrovky se segmentovým řezem byly vytříděny, zachovány a znovu použity v korunovém kladení na ploše střechy směrem do dvora; nové tašky byly kladeny směrem do ulice. Tímto rozvrhem byl zachován malebný ráz s patinou stáří souboru střech na dvoře usedlosti. Zachyceno na fotografiích zde.

K předání stavby došlo u domu čp. 20 na jižní straně návsi, sousedící s rodným domem obrozeneckého spisovatele V. B. Třebízského. Tato etapa, v které byla opravena část stropu a vyzděn komín, navazovala na poměrně náročnou opravu krovu, kde bylo vzhledem k velmi špatnému stavu dřeva nutné vyměnit či nastavit většinu trámů konstrukce. V další fázi obec plánuje s finanční podporou MK opravu stropu dokončit, zároveň rozhodne o účelu využití těchto prostor, které určí další práce na tomto objektu. Fotogalerie k čp. 20 zde.

Práce na výše jmenovaných objektech provedli zkušení pracovníci a zástupci firmy MAX Stavební a.s. pod dohledem památkového statika Ing. Otakara Hrdličky a zástupců památkové péče.   

Významnou akcí je zahájení opravy střechy hrázděné stodoly v areálu usedlosti čp. 10. Do Třebíze byla zbylá část stavby stodoly přenesena z nedalekých Telců u Peruce. V zahradě usedlosti byla znovu postavena na místě původní zbořené stodoly. Jedná se o jedinečnou ukázku regionálně specifického typu hrázdění – tzv. slánské lepenice, která se dochovala jako jedna z mála dříve hojně se na Slánsku vyskytujících konstrukcí; dodnes např. též na špýcharu v Královicích. Stejně jako v Kralovicích, tak i v Třebízi opravy probíhají pod vedením zručného tesaře a pokrývače Jana Vlka. 

Stavba dlouhé roky chátrala, až nový majitel se za finanční podpory MK z havarijního programu rozhodl pro její opravu a adekvátního využití v rámci své zemědělské činnosti. Stodola byla kryta silně narušenou slaměnou doškovou krytinou. Z hlediska památkové péče by bylo ideální variantou zachování typu stávající krytiny. Jednalo by se o náročný proces – finanční, časový i řemeslný (zakázková výroba, obilovina se musí minimálně rok dopředu objednat, klas musí být dostatečně dlouhý, nízká životnost, jeho pokládce se věnuje v Čechách a na Moravě dnes jen pár odborníků), jehož realizace nebyla v možnostech nového majitele. Zde nebyl čas na hrdinství, rozhodnuto bylo tak, aby cenné hrázděné zdivo na kamenném podezdění nebylo dále přímo vystavováno nepřízním počasí, proto stavba bude opatřena pálenou taškovou krytinou. Průběh prací na fotografiích zde.