Index arrow Aktuality arrow Nová střecha zámku ve Smečně
Nová střecha zámku ve Smečně Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
03.11. 2017 13:26
Sample Image

Na někdejším rezidenčním sídle šlechtického rodu Clam-Martiniců byla dokončena oprava střechy, zahájená v květnu letošního roku. Na čtyřkřídlém objektu s dvěma věžemi byla v celém rozsahu vyměněna prejzová krytina pokládána do malty, která byla v havarijním stavu. Vyspraveny byly drolící se cihlové omítané komíny, jejichž tvary upoutají svou různorodostí. Patrně nejnáročnější fází byly nutné lokální opravy krovu, zejména na západním křídle zámku, kdy dochází k nastavování, tzv. protézování dřevěných trámů, aby bylo zachováno maximum původních částí, přestože krov je novodobější.

Nutno říci, že obnova střechy byla dlouho očekávanou akcí, která ve svém rozsahu mohla vzbuzovat jisté obavy z kvality provedení prováděcí firmou. Naštěstí byla vybrána firma REALSTAV MB s.r.o., která rozumí dobře svému řemeslu a ve spolupráci se statikem Ing. J. Wenigem zajistili průběh prací bez komplikací a v souladu se zásadami památkové péče.

Fotogalerie zde.