Index arrow Slánské rozhovory 2017
Slánské rozhovory 2017 – O umění baroku Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
11.10. 2017 15:18

 Deštivé úterý 3. října zpříjemnil milovníkům umění ve Slaném XIV. ročník Slánských rozhovorů, který ve spolupráci s Ústavem dějin křesťanského umění KTF UK uspořádal Odbor kultury MěÚ Slaný.Jako tradičně se konal v prostorách dnešního karmelitánského kláštera, jehož převor P. Jan Poříz OCD na úvod také účastníky konference přivítal. V úvodních proslovech poté pokračovali za vedení města Slaného radní Ing. Pavel Bartoníček a za odbor kultury jeho vedoucí PhDr. Vladimír Přibyl, který je také zakladatelem tradice Slánských rozhovorů. Ten následně předal slovo prvnímu přednášejícímu historičce umění PhDr. Petra Oulíkové, Ph.D. (Ústav dějin KTF UK), ta nás ve svém příspěvku o svatém Donátu seznámila s několika světci s tímto jménem. Obšírněji se poté zaměřila na mučedníka sv. Donáta z Münstereifelu, který byl podle legendy římským legionářem, a na sv. Donáta, biskupa z Arezza. Oba dva byli v baroku uctíváni jako ochránci před letními bouřkami a krupobitím. Barokní sochy druhého z nich nalezneme také v našem regionu ve Šlapanicích a ve Smečně.
 Po ní vystoupil literární historik PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.(KTF UK), který hovořil o významné osobnosti františkánského řádu – kazateli Damascenu Markovi; ten také po nějaký čas pobýval ve slánském františkánském klášteře. První vystoupení Mgr.Tomáše Řepy (Národní památkový ústav) na této konferenci představilo slánský Boží hrob, a to jako vzor pro několik těchto historizujících svatyň v Čechách. Ty vytváří skupinu, kterou pracovně nazval podle našeho města. Jak lze při studiu doby baroka využít prameny uložené ve Státním okresu na Kladně prezentoval dlouholetý archivář a historik Mgr. Robert Radim Novotný (SokA Kladno – Státní oblastní archiv Praha). Závěr dopoledního přednáškového pásma patřil historiku umění PhDr.Vladimíru Přibylovi (Odbor kultury MěÚ Slaný), který připomenul výročí narození pozdně barokního sochaře Františka Ignáce Platzera a následně se věnoval dílům tohoto umělce zhotovených pro Smečno.
Odpolední program pokračoval exkurzí. Nejprve jsme navštívili kostel Nejsvětější Trojice ve Smečně, kde nás přivítala restaurátorka akad. malířka Markéta Pavlíková, Ph.D. (AVU Praha). Ta nás seznámila s restaurátorskými pracemi, které se svými kolegy v kostele v průběhu několika desetiletí prováděla. Největší pozornost byla logicky věnována nedávno dokončenému restaurování oltáře sv. Jana Nepomuckého (2006 – 2016), který je dílem Františka Ignáce Platzera. Poté jsme se vydali opět do Slaného. Zde nás čekal závěrečný nedlouhý výšlap k Božímu hrobu ve Kvíčku nad Slaným. Počasí se zatím uklidnilo a my jsme mohli vychutnat paprsky podzimního slunce. Výklad k barokní památce z r. 1665 nám podal opět Mgr.Tomáš Řepa, který přítomné také podrobně seznámil s historií tohoto typu církevních staveb. Po zpřístupnění jsme si mohli prohlédnout také jeho interiér. Nakonec nezbývá než všem organizátorům a přednášejícím poděkovat za možnost se zase o něco více dovědět o barokním umění na Slánsku a doufat v pokračování Slánských rozhovorů i v příštím roce. (Pavel Zděnovec)

Další fotografie ze setkání zde