Index arrow Aktuality arrow Oprava fasády základní školy Na Boku ve Smečně
Oprava fasády základní školy Na Boku ve Smečně Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
06.10. 2017 08:42
Sample Image

Je příkladem toho, jak by se mělo přistupovat k opravám architektonicky hodnotných staveb, přestože nejsou zapsanými kulturními památkami. Historická budova školy z roku 1909 se nachází v mírném památkovém území, kde je koordinován především panoramatický vývoj města. Vzhledem k charakteru a zdobnosti fasády, jejíž obnovou byli pověřeni odborní štukatéři spol. ATIKA, se jednalo o finančně náročnou záležitost. Je tedy třeba náležitě ocenit přístup zástupců města v čele s paní starostkou Pavlou Štrobachovou a dalších, kteří věc podpořili.

 


Fasádu člení historizující prvky (plastická pásová rustika, pilastry a sloupy s bohatě profilovanými hlavicemi, šambrány kolem oken, zubořez, bohatě profilované kordonové nadokenní a hlavní římsy, čabraky – střapce či štuková zrcadla), které byly poškozeny nebo zcela chyběly. Ty bylo třeba štukovou vápennou maltou doplnit či opravit mj. pomocí šablon, jako v případě narušených profilů říms. Plochy fasády jsou zdůrazněny střídáním omítek hladší a hrubší struktury. Poškozené části byly nejprve rehabilitovány a posléze byla provedena jejich povrchová úprava původní stříkanou technikou. U lokálně vyspravovaných omítek tohoto typu je vždy riziko, že ani povrchová barevná úprava zcela fasádu nescelí. Jistá živost fasády není však u historických objektů vadou. V případě školy ve Smečně se jedná celkově o velmi kvalitní provedení.

 

V rámci obnovy byly též navrženy nové kované mříže do oken v suterénu. Došlo též, a to vzhledem k náchylnosti k poškození předsazené soklové římsy, k jejímu oplechování. Ta, aby nenarušovala vzhled fasády, byla opatřena barevným nátěrem.

 

Fasáda školy je v současnosti opravena ze všech stran do uličního prostoru; záměrem vlastníka je i dokončení a provedení fasády ve dvoře.

 

Fotogalerie zde