Index arrow Aktuality arrow Zrestaurovaný Halašův Kříž ve Zlonicích
Zrestaurovaný Halašův Kříž ve Zlonicích Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
19.07. 2017 16:59
Sample Image

Pozdně barokní dílo, které je jednou z řady drobných památek regionu, najdeme v Pejšově ulici ve Zlonicích. Kamenný kříž s litinovým korpusem Krista a podstavcem je dělen celkem na devět částí. V čelním zrcadle soklu se nachází původní český nápis s datací: „Pochválen Buď Gesus Krystus Ke czti a chwale Ukrizowaneho Spasitele Boží muka Postviti dal Gan Petr Halla Leta Panie 1734.“ Halašův kříž připomíná kruté ukončení bohoslužebného shromáždění kališníků. Kříž s podstavcem byl nakloněn v ose až o 15 cm, proto byl vybudován nový základ a systém odvodnění tak, aby došlo ke statické stabilizaci. Samotný kámen byl poškozen klimatickými vlivy (zvětrávání) i vlivem koroze (prasklé břevno kříže). Odstraněny byly mikrobiologické nečistoty (roztokem, kartáči, tlakovou parou) i nevhodné betonové vysprávky. Vedle běžného nanášení zpevňovacího roztoku bylo užito pro silně poškozené části i vakuové napouštění (kříž, hlavice se skálou). Korodované čepy byly nahrazeny dvěma čepy nerezovými (dřík, kříž). Průzkum barevných vrstev těla Kristova neprokázal původní zlacení, proto nebyl důvod jej aplikovat v rámci obnovy. Korpus je navíc patrně na kříži druhotně umístěn z neznámé provenience. Typově i zpracováním včetně nápisu v češtině jsou Halašovu kříži blízká boží muka v Pálči.

Fotogalerie zde.