Index arrow Aktuality arrow Oprava balustrády u sochy sv. Jana Nepomuckého ve Velvarech / dílo předáno
Oprava balustrády u sochy sv. Jana Nepomuckého ve Velvarech / dílo předáno Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
04.09. 2016 19:56

Sample ImageSocha sv. Jana Nepomuckého je výjimečným sochařským dílem, které vzniklo rukou neznámého autora v roce 1730 u někdejšího špitálu při kostele sv. Jiří ve Velvarech. Do výše sochu zdvihá tříetážový podstavec obehnán balustrádou s kuželkami. Ta byla naposledy restaurována na přelomu let 1994/1995 akad. soch. Petrem Váňou, kdy byla odstraněna zazděná pole mezi nárožními pilířky a patřičně nahrazena novými kuželkami. Balustráda byla následně v průběhu let rostlinnými mikroorganismy a zejména nenechavci znatelně poškozena. Došlo k odcizení dvou předsazených sloupků zakončených piniovými šiškami a též celkem osmi kuželek ze dvou polí balustrády, jež způsobilo závažnou statickou poruchu kamenného zábradlí. Madla se svými uvolněnými spoji byla nějaký čas provizorně podepřena trámky a prkny. Stav balustrády, narušované otřesy blízké rušné dopravní komunikace, byl klasifikován jako havarijní. Vlastník, město Velvary, nyní přistoupil k její obnově.

Restaurátorský zásah, jehož se zhostil restaurátor Pavel Kytka ze Sazené, byl především zaměřen na doplnění chybějících kuželek a stabilizaci kamenného zábradlí. Stávající kuželky bylo nutno zaměřit a zhotovit šablonu, dle níž byly ručně vysekány tradičními kamenickými postupy kuželky nové. Oproti původnímu jarpickému pískovci či zámělskému pískovci užitého při poslední obnově, byl nyní zvolen odolnější materiál – božanovský pískovec.

Na balustrádě došlo též k odstranění mikrobiorganismů a dalších spadových nečistot, zpevnění dochovaných částí a lokálnímu doplnění chybějící hmoty směsí umělého kamene ve struktuře a barvě odpovídající originálu. Provedena byla fixace částí madel nerezovými sponami (kramlemi) a byly doplněny chybějící výplně spár vhodnou přibarvenou vápenocementovou maltou. Před závěrečnou hydrofobizací povrchu kamene byla architektura balustrády, včetně nových kuželek, opatřena barevnou sjednocující retuší.

Ačkoliv není jasné, jak bylo v době svého vzniku bezprostřední okolí balustrády řešeno, v rámci kultivatizace prostoru a bezesporu i lepšího statického opatření byl práh balustrády obehnán řadou kamenných bloků. Chránit má i samotný kamenný práh, který ve svých nárožích postrádá oporu v podbetonovaném základě a je tak náchylnější k poškození. Starší fotografie (1930) z farní kroniky napovídá pouze o schodovitém zpřístupnění vyvýšeného místa, na němž se sochařské dílo nachází. Kamenný obdélný blok, nalezený ve vyhloubené půdě při obryse balustrády, by mohl být právě jeden ze stupňů schodiště. Technická náročnost a nedostatečná průkaznost původního umístění kamenného stupně jej nedovolila z pod architektury vyjmout a byl tak ponechán na svém místě nálezu. Na otázku, za jakých okolností se kamenný blok na své nynější místo dostal, neodpovídá ani restaurátorská zpráva z roku 1995, kdy se jistě s tímto kusem muselo při betonování základu architektury pracovat.  

Jelikož socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci je i s obíhající balustrádou památkou zapsanou na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR (rejst. č. 34003/2-652), všechny práce proběhly pod dohledem zástupců památkové péče a v souladu s vydaným závazným stanoviskem.

Restaurátorské práce jednoznačně přispěly k rehabilitaci hodnot objektu i jeho nejbližšího okolí. Proto jsme vděčni všem účastníkům, kteří se na této realizaci podíleli.   

Fotogalerie zde