Index arrow Aktuality arrow Fasáda kostela sv. Jiří ve Velvarech byla dokončena
Fasáda kostela sv. Jiří ve Velvarech byla dokončena Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
21.08. 2016 10:43

Sample ImageJsou to již dva roky, kdy bylo započato s celkovou opravou fasády kostela sv. Jiří. Srpnem letošního roku se kapitola dokončením západního a severního průčelí uzavírá. Jednou ze zásadních a na první pohled viditelných změn je barevnost a to jak samotné plochy stěn, tak i kamenných prvků. Přírodně světlý vznosný původem renesanční chrám, který byl zažit v povědomí obyvatel města a jeho nejbližšího okolí, byl proměněn okrově tónovaným barevným nátěrem. Starší barevné pigmenty byly sondážně nalezeny v dostatečné míře tak, aby bylo možné je s jistotou rekonstruovat. K barevným proměnám několik slov zde. Od hlavní lodi se barevně odděluje pouze sakristie za presbytářem v závěru kostela. Barokní přístavba tak přiznává svoji časovou nesourodost.

Fotogalerie poslední etapy

Skutečností je, že až čas prověří hodnotu dokončené práce. Již nyní však víme, že v okolí kostela, kde se nachází hřbitov, je velká vlhkost, kterou v současné době lze eliminovat, nikoliv úplně odstranit. Specifické vlastnosti půdy tak způsobily lokální nejednotnost vápenného barevného odstínu na vápenné omítce a to zejména na bočním schodišti kostela. Užito bylo tradičních technologií, které se vykazují mj. kompatibilitou se stávajícím povrchem a přirozeným způsobem stárnutí.  

Příjemným zjištěním však byly rudkové nápisy ostění hlavního portálu, ukryty pod barevnou vrstvou. Kameník tak posléze hleděl, aby i po lazurném scelujícím nátěru byly okem patrné (obdobné rudkové nápisy byly nalezeny mj. i na presbytáři kostela sv. Gotharda ve Slaném).

V současné době probíhají stále práce na dveřích kostela, které se částečně nacházejí v truhlářské dílně. Probíhá čištění a oprava dveří samotných, tak i jejich kovářských prvků. Práce probíhají pod dohledem zástupců památkové péče (fotografie z jednoho z kontrolních dnů v truhlářské dílně). Jde většinou o dveře dubové, které budou prezentovány bez dalších barevných nátěrových vrstev. I v tomto případě je brán zřetel na maximální zachování původního materiálu.

Vlastník Město Velvary pokračuje ve svém úsilí o znovuoživení památky kostela. V uplynulých letech proběhla oprava krovu, byla položena nová střešní prejzová krytina, byla opravena sanktusní věž s chrliči a v neposlední řadě došlo k celkové obnově včetně nátěru pláště kostela s kamenickými prvky, která uzavírá etapu obnovy exteriéru. Předstupněm, kdy bude pozornost soustředěna na samotný interiér kostela, je restaurování okenních vitráží z konce 19.století.