Index arrow Aktuality arrow Obnova Pražské brány ve Velvarech / dílo předáno
Obnova Pražské brány ve Velvarech / dílo předáno Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
20.08. 2016 20:43

Sample ImageJiž nějakou dobu bylo možné Pražskou bránu vidět bez demontovaného lešení, avšak teprve v posledních týdnech je možné nový nátěr fasády vstřebat společně s dokončenými pracemi na kamenných prvcích. Čas tomu tak chtěl, aby se nyní společně s kostelem sv. Jiří, kde byla v polovině letošního srpna dokončena poslední etapa obnovy fasády, staly znovu zářícími klenoty královského města Velvar, jejichž střešní silueta je vidna z dáli.

Již od poloviny května byly zahájeny zednické a restaurátorské práce. Největší pozornost bylo nutno věnovat kamenné bosáži (plastickému kvádrování zdiva) a zlacené heraldické výzdobě v přízemí objektu.

Zpočátku byly restaurátory identifikovány nepůvodní tmely či doplňky. Ve spolupráci se zástupci památkové péče (NPÚ) byly analyzovány a hodnoceny nepůvodní tvůrčí postupy, na jejichž základech výkonný orgán památkové péče (odbor kultury MěÚ Slaný) rozhodl o ponechání či odstranění druhotných prvků. Jednalo se především o okrajové, místy celistvé okem patrné doplňky jednotlivých bos, které nevykazovaly pevnou a dlouhodobou soudržnost s podkladem. Pod většinou novodobých doplňků byla objevena řada černých krust. Restaurátoři poznamenali, že v tomto hrubě opracovaném řemeslném stavu s širším spárováním jistě nějaký čas tvořilo bosování dokončené dílo. Z řad památkářů bylo k „obnažené“ variantě přistoupeno i z čistě technického důvodu a tou je dlouhodobá nesoudržnost okrajových částí. Konec konců navrácení doplňků jednotlivým bosám by bylo nesmírnou finanční zátěží i pro samotného vlastníka Pražské brány (Město Velvary). Bosování bylo tedy doplněno převážně umělým kamenem v minimální míře a s co nejvěrnější kopií povrchové úpravy. V závěrečné fázi proběhly lokální nikoliv celistvé lazurní úpravy a retuše. Byla tak zachována patina stáří a dílo nevyzařuje dojmem nového kamenického díla.

Bosáž kolem průjezdu brány korunuje kamenný vlys skládající se z několika desek, členěný volutami a z jižní strany dvěma erby a ze strany severní erbem jedním. V rámci heraldické výzdoby byly odebrány vzorky barevnosti, které kromě zlacení, jenž bylo obnoveno pomocí plátkového zlata, nevykazovaly dostatečný potenciál k celoplošné barevné rekonstrukci. Šetrné čištění povrchu kamene proběhlo pomocí vodní páry, která se kondenzuje na chladnějším povrchu kamene. Přistoupeno bylo posléze ke zpevňování (konsolidaci) kamene. Heraldická výzdoba se dochovala v celistvém stavu. Nutnosti doplnění podlehly pouze části jednotlivých volut.

Závěrem byl upraven průchod pro pěší i samotný průjezd a byly opatřeny novým nátěrem v šedé bílé (tak jako před časem opravená Pražská brána v Mělníku). Barva byla zvolena především pro svoji neutrálnost vzhledem k zátěžově exponovanému prostředí silnice, kterou lze snadno lokálně obnovit tak, aby se odstínem nelišila od okolního nátěru.

Práce provedla firma BASANO, s.r.o. a restaurátorská firma AKANT ART, v.o.s. Obnovu památky financoval vlastník, Město Velvary za podpory dotačního fondu Ministerstva kultury ČR.

Fotogalerie zde