Index arrow Slánské rozhovory 2016
Slánské rozhovory 2016 – Slaný a Velvary Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
29.06. 2016 09:22

5943Zdi kláštera karmelitánů ve Slaném 4. října 2016 hostily již 13. ročník Slánských rozhovorů. Ten byl letos věnován Velvarům. Konferenci zahájili svými krátkými projevy milí hosté – starosta města Velvar Mgr. Radim Wolák (na obrázku) a radní Ing. Pavel Bartoníček, který zastupoval vedení města Slaného.
Poté se slova ujal PhDr. Vladimír Přibyl (Odbor kultury MěU Slaný), který nás ve svém příspěvku seznámil s pozoruhodnou osobností velvarského baroka – děkanem Matějem Maxmiliánem Jodlem, a to zejména s dobou jeho studia na slánské piaristické koleji. Prostřednictvím archivu Zíbrtova časopisu Český lid nám poté PhDr. Miloš Sládek, Ph.D., (KTF UK Praha) představil regionální přispěvatele tohoto periodika, kterým se na sklonku 19. století podařilo zachytit lidové obyčeje pohádky a pověsti našeho kraje. Přední badatelka v oblasti středověké nástěnné malby PhDr. Zuzana Všetečková (Praha) se věnovala gotickým freskám v sakristii kostela sv. Kateřiny ve Velvarech. O kostelech (sv. Kateřina a sv. Jiří ve Velvarech, Stětí sv. Jana Křtitele v Hozpozíně) náležejících tzv. velvarskému renesančnímu okruhu pohovořila Mgr. Hana Prixová Dvorská (Národní památkový úřad. UOPSČ ). Velvarský rorátník v kontextu knižní malby a tamní literátské bratrstvo nám přiblížila Mgr. Martina Šárovcová, Ph. D.(Praha).
5933Další část byla věnována restaurování památek ve Velvarech. Nejprve jsme dozvěděli z úst restaurátora Mgr. BcA Petra Glásera o historii oprav a o přípravě další obnovy Mariánského sloupu. Následoval blok věnovaný obnově hřbitovního kostela sv. Jiří, který díky zájmu města prochází postupně komplexní renovací. Zatím se podařilo opravit střechu a obnovit fasády. V následujících letech se předpokládá rekonstrukce interiéru a vyřešení problému s rozkradeným a poničením mobiliářem. Někteří z těch, kdo se na této práci prozatím podíleli, nám právě skončenou etapu přiblížili – Mgr. Markéta Škrancová, Mgr. Eva Mikešová, Bc. Marek Filipec a Ing. Otakar Hrdlička.
Odpolední program pokračoval po přesunu ve Velvarech. Začal v přízemí zdejší radnice, kde se dnes ve vestibulu nachází nedávno renovovaný kamenný reliéf Panny Marie Staroboleslavské. Odtud jsme se vydali na prohlídku kostela sv. Kateřiny, kde nám Mgr. Hana Prixová Dvorská a Ing. Jitka Kůrková (Městské muzeum ve Velvarech) připomenuly historii tohoto chrámu a v jeho sakristii restaurátor akad. mal. Petr Bareš přiblížil restaurování těchto nástěnných maleb, které obnovil před dvaceti lety společně s akad. mal. Jiřím Brodským. Na konec jsme se ještě na chvíli zastavili na náměstí Krále Vladislava u Mariánského sloupu, o kterém znovu ještě krátce hovořil Mgr. BcA. Petr Gláser.
Na závěr je nutno všem, kdo se na zdárném průběhu tohoto ročníku Slánských rozhovorů podíleli, především pak pracovníkům Odboru kultury MěU Slaný poděkovat a doufat, že pro nás i v příštím roce toto zajímavé setkání znovu připraví. (Pavel Zděnovec)

Další snímky zde