Index arrow Aktuality arrow Obnova fasády kostela sv. Jiří ve Velvarech pokračuje další etapou
Obnova fasády kostela sv. Jiří ve Velvarech pokračuje další etapou Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
23.06. 2016 14:20
Sample Image

Kostel sv. Jiří z počátku 17. století je klenotem ve vlastnictví města Velvar, které se již před lety rozhodlo znovu navrátit této jedinečné stavbě svůj lesk.  

Město Velvary svým záměrem v letošním roce navazuje na předešlé etapy obnovy fasády kostela. V letech 2014–2015 byla provedena oprava severní a jižní fasády. Okrově tónovaný barevný nátěr, kterým byla opatřena prozatím pouze jižní strana kostela, bude letos nanesen na plnou plochu kostela, včetně průčelí.

Počátkem měsíce března započaly práce na západním, tedy štítovém průčelí, kde byla po důkladné obhlídce z lešení určena míra odstranění nesoudržných částí, novodobých doplňků a míra očištění zejména od organických nečistot lišejníků atp. Povrchové nečistoty v podobě černých krust na přírodním kameni byly šetrně odstraněny pastou remmers. Po několikavrstvém nanesení zpevňovacího roztoku na kámen se přistoupilo k jeho domodelování. Při bližším seznámení s dílem byla rozeznána ruka několika kameníků, obzvlášť zřetelně je skutečnost patrná na reliéfně vystupujících květech nejvýše posezeného štítu. Tyto kamenické prvky budou následně barevně tónovány společně s tektonickým rozvrhem členění štítu. Na rozdíl od poslední opravy fasády budou zvýrazněny štukové pilastry s kamennými patkami i elegantně se zavíjející renesanční voluty. 

Kostel je památkou zaspanou na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR a nachází se v památkovém pásmu města Velvar, všechny práce probíhají pod dohledem zástupců památkové péče a v souladu s vydaným závazným stanoviskem na základě projektové dokumentace Ing. Otakara Hrdličky. Práce provádí firma Fajstavr, s. r. o., která se po nanesení závěrečného barevného nátěru v ploše západního průčelí i s lešením přesune na severní stranu kostela.  

Fotogalerie