Index arrow Aktuality arrow Z praxe památkové péče - venkovní posezení u cukrárny Na Londě ve Slaném
Z praxe památkové péče - venkovní posezení u cukrárny Na Londě ve Slaném Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
15.06. 2016 16:02
Sample ImagePředzahrádky jsou významnou součástí uličního prostoru města, způsob jejich provedení spolu s reklamními prvky provozovny do značné míry spoluurčuje úroveň historického prostředí města. Návrh nejen vizualizace, ale i konstrukce samotné má být zpracován v požadované kvalitě, aby se realizací venkovního posezení nesnížil nad rámec urbanistický výraz nejznámější slánské ulice. Úspěchu se nakonec podařilo dosáhnout v případě nové předzahrádky u cukrárny Na Londě (Husova 109), která se jako jedna z prvních objevila po rozsáhlé rekonstrukci Husovy ulice dokončené v závěru minulého roku.

Vzhledem k tomu, že se rozměrná předzahrádka nachází v centru památkové zóny, bylo nutné k záměru jejího zřízení přistoupit s určitou opatrností. Neměl být znehodnocen průhled uliční zástavbou, ani degradován pohled na cenné fasády domů. Varovným mementem pro historické jádro Slaného se staly pokleslé pražské „příklady“ předzahrádek na Staroměstském náměstí. Proto byl zahájen dialog majitele cukrárny, města Slaného a památkářů už nad prvními plány, které však zpočátku v lecčems ještě připomínaly zmíněné nešťastné pražské realizace.(na obrázku).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt původně představoval nevyvýšený prostor, který ohraničovalo kovové oplocení s dřevěnou výplní a květináči, nad nímž se na pevné kovové konstrukci vypínala od dlažby jednobarevná plachta. Problematická byla především masivnost provedení, která budila oprávněné rozpaky. Na tomto místě je třeba ocenit přístup majitele, který pozitivně reagoval na připomínky památkářů a s pracovníky Městského úřadu Slaný hledal schůdné řešení. Zásadní obrat nastal, když byl přizván ke spolupráci prof. Jaroslav Sýkora – autor projektu rekonstrukce a revitalizace Husovy ulice. Ten při vstupním jednání řekl, že původní záměr lze s úpravami uskutečnit – hlavním cílem bylo zejména odlehčení konstrukce a prosvětlení. V tomto smyslu navrhl posunout nosné sloupy směrem k fasádě, odstranit boční plachtu, aby se zprůhlednil prostor, a místo oplocení umístit květníky. Je tak možné volně sledovat i kresbu dlažby. A aby předzahrádka nepůsobila jako „stavba před stavbou“, byl v zastřešení aplikován průhledný pás, kterým došlo k vizuálnímu „odsazení“ konstrukce od fasády domu (více v obrazové galerii).

 

Fotogalerie slánské předzahrádky, a to včetně geneze konečného návrhu  zde