Index arrow Aktuality arrow Zahájení obnovy Pražské brány ve Velvarech
Zahájení obnovy Pražské brány ve Velvarech Tisk E-mail
Napsal Mgr. Markéta Škrancová   
25.05. 2016 12:57
Sample Image

Pražská brána se dochovala jako jediná ze čtyř velvarských bran a je také nejvýraznějším pozůstatkem původní fortifikace královského města. Byla postavena vlašskými staviteli patrně na starších základech roku 1580 a následně upravena v 18. století, kdy získala jehlancovou střechu s lucernou ukončenou cibulovitou bání.

V posledních letech prošla obnovou střecha i vlastní dřevěná konstrukce krovu, byla rehabilitována omítka i kamenné prvky v přízemních patiích brány, a to zejména v průjezdu. V polovině května letošního roku započala obnova fasády a kamenných prvků s heraldickou výzdobou. 

Brána je kulturní památkou zaspanou na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, nachází se v městské památkové zóně města Velvar, a proto všechny práce probíhají pod dohledem zástupců památkové péče a v souladu s vydaným závazným stanoviskem.

V současné době byly odstraněny nesoudržné části a novodobé doplňky kamenné bosáže, přičemž byl odkryt starší povrch kamene. Spáry tak nyní zabírají více prostoru a dají tak „vyniknout“ jednotlivě hrubě opracovaným kamenným bosám. Ve snaze přiblížit se původnímu vzhledu brány, bude toto zjištění prezentováno spolu s odpovídající barevností omítek.

V rámci přípravy obnovy heraldické výzdoby byly odebrány vzorky barevnosti, které kromě zlacení, jež bude obnoveno, neprokázaly výskyt barevných pigmentů, které by se mohly stát podkladem pro realizaci barevné rekonstrukce znaků. Nyní na tomto úseku probíhá čištění a zpevnění kamene.

Práce, které provádí firma BASANO, s. r. o. a restaurátorská firma AKANT ART, v. o. s., budou probíhat téměř až do poloviny srpna letošního roku. Obnovu památky financuje vlastník, Město Velvary za podpory dotačního fondu Ministerstva kultury ČR.

Fotogalerie zde.