Index arrow Aktuality arrow K barevnému nátěru kostela sv. Jiří ve Velvarech
K barevnému nátěru kostela sv. Jiří ve Velvarech Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
09.10. 2015 11:11

ico_fasadaV rámci probíhající obnovy vnějšího pláště renesančního kostela sv. Jiří ve Velvarech dochází také k nové barevné úpravě vápenným nátěrem, která se poprvé plně projevila v letošním roce na jeho jižní fasádě.
Je nesporné, že barevnost fasády je neoddělitelnou součástí výrazu stavební památky a pro většinu lidí představuje nejpodstatnější složku, kterou daný objekt vnímá. Z tohoto důvodu není překvapením, že tak podstatná změna, které se dočkala fasáda kostela sv. Jiří, vyvolává živou debatu. Takto závažné rozhodnutí muselo být pochopitelně podepřeno pádnými argumenty vycházejícími z aktuálních obecně užívaných principů a zásad v oblasti památkové péče. Mezi ně patří požadavek na provedení průzkumu dochovaných barevných vrstev omítek kulturní památky před zahájením prací z postaveného lešení a jeho vyhodnocení.

fasada_1_bPři volbě barevnosti u sv. Jiří stáli zástupci památkové péče společně s projektantem a vlastníkem před závažným rozhodnutím, zda ponechat odstín zvolený při poslední obnově západního průčelí a sakristie zhruba před deseti lety, který reagoval na uplatnění všech kamenných prvků v jejich přírodní barevnosti bez povrchové úpravy, nebo zohlednit nová zjištění učiněná z lešení na severní fasádě v loňském roce (2014). Zde se podařilo v horních partiích zejména na štukovém vlysu hlavní římsy, který je více chráněn proti povětrnosti, objevit starší barevné vrstvy s výrazně okrovou barevností. Tyto barevné odstíny byly zachovány v takovém rozsahu a jevily se natolik průkazné, že bylo zástupci Národního památkového ústavu a odboru kultury MěÚ Slaný, jednoznačně podpořeno užití této barevnosti pro barevný nátěr celé fasády. Objevená barevnost pochází buď z poslední obnovy fasády v roce 1930 nebo předchozí nepříliš kvalitní opravy v roce 1913. Zvolený odstín byl výrobcem barev s velkou zkušeností s historickými objekty namíchán na místě přesně podle dochovaných partií, odpovídá škále historicky užívaných barev pro architektonicky výrazně pojednané stavby a nijak z ní nevybočuje.

 

K užitým materiálům a jejich zpracování je třeba uvézt, že ty mají pro výtvarné vyznění fasády klíčový význam. Citlivou obnovu architektonického díla z období historických slohů, které je navíc prohlášeno kulturní památkou, mohou jen velmi těžko umožnit soudobé nátěrové systémy. Z tohoto důvodu byl znovu zvolen vápenný barevný nátěr, protože pro památky je nejvhodnější užití materiálů a prostředků, kterými vznikly a které se na nich používali po rozhodující dobu jejich existence. Tím je podpořena jejich autentická podoba a vypovídací hodnota, díky které si můžeme učinit skutečný obrázek o architektuře historických období. Pro kamenné prvky, na nichž se barevný nátěr v historii také nacházel, byl potom zvolen nátěr ve shodném odstínu ovšem v lazurním provedení s následnou fixací, který ve výsledku odlišuje omítkou kryté zděné části od kamenných.

(zkrácená verze článku psaného pro Zpravodaj z Velvarská 9/2015)

 fasada_2_b