Index arrow Aktuality arrow Obnova kamenného mostu v Královicích
Obnova kamenného mostu v Královicích Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
09.10. 2015 10:10

ico_kraloviceKamenný most přes Bakovský potok se sochami sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v Královicích u Zlonic pochází podle dosavadních zjištění z poslední čtvrtiny 19. století (vznikl po r. 1871). Jeho technický stav se přes dílčí udržovací práce zhoršil natolik, že musel být po velké vodě v červnu 2013 uzavřen. Celková obnova, jejímž investorem byl Středočeský kraj, proběhla od března do srpna letošního roku (2015).

 

 

kralovice_a_2Na začátku prací byly na bezpečném místě uloženy sochy, poté mohly být postupně rozebírány zábradelní zídky, povrch vozovky a podkladní vrstvy až k samotné klenbě. Výměny kamenů v klenbách byly stanoveny na základě provedené zátěžové zkoušky pevnosti a statického výpočtu projektanta tak, aby bylo celkově dosaženo zatížitelnosti potřebné pro provoz na pozemní komunikaci druhé třídy. Také na středním pilíři, křídlech a čelních zdech došlo k výměně významně porušených kamenů, které už nebyly schopny plnit svou funkci. Vyměňované kameny byly shodných rozměrů a povrchové úpravy jako kameny původní a také struktura přezdívaných úseků odpovídá původnímu stavu, podoba a struktura užitých malt byla na místě konzultovány se zástupci památkové péče. Zdivo opěr a středního pilíře bylo dále posíleno tlakovou injektáží po jednotlivých vodorovných řadách vzestupně od základové spáry a hloubkově přespárováno z líce. Nově byly z jednoho kusu kamene zhotoveny také chrliče umístěné v čele kleneb, zajišťující odvodnění vozovky.
V závěrečné fázi byla na rubu klenby položena vrstva jílu ke snížení namáhání způsobeného současnou dopravou, provedena stříkaná bezešvá izolace, pod kterou se nachází vyrovnávací vrstva z betonu. Vozovka je potom nově zadlážděna žulovou dlažbou, která lépe odpovídá charakteru mostu.

kralovice_b_2