Index arrow Aktuality arrow Obnova římsy východní věže smečenského zámku
Obnova římsy východní věže smečenského zámku Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
26.09. 2014 12:31

2013.12.11 003V průběhu poslední zimy se výrazně zhoršil stav korunní římsy východní věže smečenského zámku a její severní část se v závěru roku 2013 dokonce zřítila. Obratem byl zpracován statický posudek a projekt obnovy, který konstatoval hrozící zřícení dalších úseků římsy, havarijní stav byl ovšem patrný každému bystrému pozorovateli. Příčinou problémů bylo dožívající zdivo konzoly římsy, podpořené zatékáním skrz poškozenou prejzovou krytinu.  Po uvolnění potřebné částky ze strany vlastníka objektu  - Středočeského kraje, vyrostlo v prázdninových měsících kolem věže mohutné lešení, které umožnilo celkovou obnovu. V místech odpadlé části římsy došlo ke srovnání ložné plochy a doplnění zdiva z mrazuvzdorných pálených cihel vytvarovaných přisekáním do potřebné profilace. Následně byla doplněna omítka a pomocí šablony vynesena původní profilace římsy. Ostatní narušená místa římsy byla v pravidelných intervalech zpevněna pomocí betonářské výztuže vlepená do předvrtaných otvorů.

Smečenský zámek čeká ovšem výhledově realizace daleko většího rozsahu, obnovou by měla projít střešní rovina objektu. Zejména krytina, jejíž výměna nebyla zahrnuta do rozsáhlé obnovy v 90. letech, je v současnosti prakticky v havarijním stavu, a proto doufejme, že se práce rozběhnou co nejdříve.

2014.08.12 008