Index arrow Slánské rozhovory 2004
Slánské rozhovory 2004 Tisk E-mail
Napsal Vladimír Přibyl   
31.07. 2006 16:12

vlaječka

Slánské rozhovory 2004 / Španělsko a Čechy Několik úvodních vět, které zazněly při zahájení... Jeden ze zakladatelů sjednocené Evropy - Robert Schuman napsal: "Spíš než vojenským spojenectvím nebo ekonomickou jednotkou musí být Evropa kulturním společenstvím. Evropské jednoty se nedosáhne pouze na základě evropských institucí, ale její vznik bude důsledkem duchovní pouti!"…

Důvodů, proč organizujeme španělské setkání ve Slaném, může být několik. Málokdo dnes ví, že v minulosti byl patronem zdejšího zemědělského kraje španělský světec, rolník a vyznavač - sv. Isidor Madridský, který mimo jiné zázračně objevil ve vyprahlém kraji studnu vody. Sv. Isidor pocházel ze střední Kastilie, kde - jako na zemědělském Slánsku - podmiňovala voda každodenní život… Dnes ve Slaném však nebudeme společně objevovat pramen vody, ale jinou vzácnost - živý pramen španělské duchovní kultury - jeden ze základních kamenů kulturní Evropy. Tento vydatný duchovní pramen ve Slaném pěstují bosí karmelitáni. Oni jdou ve stopách významných španělských osobností evropského baroku, jakým byla svatá Terezie z Avily a sv. Jan od Kříže. A jejich spiritualita je zde dále rozvíjena, klášter se stal duchovním centrem Slánska…Španělsko 7

Víme, že v těchto místech přednášeli františkáni filozofii. Františkáni, kteří předali klášter karmelitánům v roce 1995, zde měli v 17. století svá filozofická studia. A to je také důvod, proč na setkání bude věnována pozornost i španělské barokní filozofii, která tak podstatně ovlivnila české filozofické myšlení v 17. století… Když slyším jméno sv. Terezie z Avily, mám před sebou sochu světice od Gian Lorenza Berniniho v římském kostele S. Maria della Vittoria. Při vzpomínce na toto dílo si uvědomujeme, nakolik jeho výtvarné pojetí, které vychází z karmelitánské zbožnosti, toto prchavé zachycení mystického vytržení spoluzakladatelky reformovaného karmelu, ovlivnilo naše barokní umění. Stačí jen projít po Karlově mostě v Praze… Proto je také závěrečná část setkání věnována výtvarnému umění. A Slánsko je krajem, který je ozdoben řadou významných barokních památek…

Naše dnešní nakročení do evropského duchovního prostoru se uskutečňuje v roce, kdy jsme se i formálně navrátili do jednotné Evropy. Kéž setkání přispěje nejen ke sdílení nových poznatků, nalezení nových motivací pro další odbornou činnost, ale ať je povýtce přátelským společenstvím lidí dobré vůle na jednom ze zastavení na evropské kulturní pouti…

Zvukový záznam koncertu španělské renesanční hudby, který uzavřel setkání, naleznete zde

Náhled sborníku konference ve formátu pdf najdete zde.