Index arrow Aktuality arrow Zajištění sýpky ve Stradonicích
Zajištění sýpky ve Stradonicích Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
18.10. 2012 08:33

stradonice_icoV rámci hospodářského areálu v jižní části obce Stradonice u Zlonic stojí jedna ze souboru barokních památkově chráněných sýpek, které na svém panství vybudoval v období vrcholného a pozdního baroka rod Kinských. I zde stejně jako na obdobných stavbách rozesetých v okolí Zlonic připomínal ještě před dobou nepříliš vzdálenou tento fakt šlechtický znak s letopočtem umístěný nad vstupním portálem. Zmizel zdá se nenávratně stejně jako část původních konstrukcí. Za drobný úspěch lze proto považovat skutečnost, že se v jarních a letních měsících letošního roku (2012) po zdlouhavých jednáních podařilo provézt alespoň provizorní zajištění krovu a položení střešní krytiny na chybějících místech objektu sýpky.

stradonice_oprava_1Hospodářský dvůr spolu s rozsáhlými polnostmi v okolí koupil před několika málo lety vlastník se zahraničním kapitálem. Památkově chráněná sýpka vykazovala už v této době viditelné poruchy střešní krytiny i dřevěných konstrukcí tvořících v podstatě celý interiér, vystavený navíc možnému rabování za strany sběračů spalitelného dřeva. Narušený střešní plášť podléhá snáze další destrukci, a tak pro sýpku znamenal každý velký poryv větru reálné nebezpečí. Situace se stávala pomalu neúnosnou, objekt se ocitl také na seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek u nás.

Stávající vlastník, jehož perspektivou je vloženou investici získat zpět s maximálním možným ziskem, doposud neměl a do budoucna ani nepočítá s jakýmkoli využitím pro architektonicky nejcennější část areálu. Po vytrvalém tlaku a nabídce odborné pomoci ze strany zástupců památkové péče, nakonec projevil ochotu vážný stav řešit a vyčlenil finance k zahájení oprav, nechal zpracovat projekt. Od počátku nebylo postupováno adekvátním způsobem, na místo kvalitních tesařských spojů při výměně krovových prvků nastoupily jen provizorní vysprávky, bez snahy řešit stávající situaci komplexně. Zpracovaný a schválený projekt nebyl čten ani ctěn. Konečné řešení je tak třeba hodnotit jako provizorní zabezpečení objektu v havarijním stavu a přerušení procesu přeměny stavby v ruinu. Nezbývá než doufat, že na co nejdelší dobu. A doufejme také, že areál určený k prodeji nalezne jednou osvíceného kupce a správce. Takového, který nebude v cizím kraji se slabou vymahatelností práva hledat pouze snadný zisk, ale najde si k němu k němu vztah.

 

stradonice_oprava_2a