Index arrow Aktuality arrow Archeologický výzkum v Třebízského ulici
Archeologický výzkum v Třebízského ulici Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
04.07. 2012 14:57

pruzkum_1V současné době byla dokončena zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při křižovatce ulic Třebízského a Palackého, který probíhal v poslední třetině loňského roku (2011) a vyžádal si nemalé náklady. Jeho potřebu vyvolalo zahájení výstavby budovy tzv. parkovacího domu, který je v současné době již v hrubé stavbě dokončena. K problematice této novostavby z hlediska památkové péče a jejího zasazení do městské památkové zóny se budeme věnovat v některém dalším příspěvku.

Předstihový archeologický výzkum na jedné z mála nezastavěných ploch v intravilánu města v poloze za historicky doloženými hradbami odhalil několik skutečností. Mezi ty nejzajímavější patří nejstarší dochované nálezy s kostrovým hrobem muže kladeným do období tzv. kultury se šňůrkovou keramikou v závěru pravěkého eneolitu (2800-2500 př. n. l.), datace ještě bude zpřesněna. Další nálezy dokládají kontinuální osídlení lokality od 13. století, tedy ještě před založením středověkého města, až do roku 1987, kdy došlo k nešťastné demolici v té době převážně klasicistních domů. Naopak se nepodařilo prokázat žádné řemeslné aktivity, které se ve středověku soustředily právě za městské hradby, aby se zamezilo vzniku požárů či z hygienických důvodů. Zpráva obsahuje také grafickou 3D rekonstrukci jednoho ze dvou odhalených barokních sklepů.

Dokument zpracovaný výzkumným týmem Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze pod vedením Mgr. Jaroslava Řídkého Ph.D. není zdaleka elaborátem představujícím veškeré získané informace vyčerpávající formou. Právě naopak, je podnětem pro další badatelskou činnost, jakýmsi odrazovým můstkem, který může v budoucnu posunout pohled na historii královského města Slaný o kus dopředu.

pruzkum_2