Index arrow Aktuality arrow K ohlasům svatoanežské ikonografie na Slánsku
K ohlasům svatoanežské ikonografie na Slánsku Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
25.04. 2012 15:58

vitraj_icoDne 25. března letošního roku se uzavřela pomyslná brána jedné z našich návštěvnicky nejúspěšnějších výstav poslední doby, kterou zároveň vyvrcholil rok věnovaný pozoruhodné postavě českých dějin, národní patronce – princezně a řeholnici sv. Anežce České. Osmy sté výročí jejího narození připomněla řada bohulibých počinů, které si kladly za cíl zejména přiblížit dnešnímu člověku jedinečnou a výjimečnou osobnost evropského formátu, kterou dcera českého krále Přemysla Otakara I. a zakladatelka prvního kláštera klarisek na sever od Alp bezesporu byla. Jeden ze symbolů sametové revoluce, které bylo Anežčino svatořečení v Římě předzvěstí, totiž opět upadl poněkud v zapomnění.
Řada návštěvníků má výstavu spojenou s titulním vyobrazením světice použitým pro plakát a další propagační materiály. Vybraný obraz pochází z pražského Týnského chrámu a je dílem římského malíře s německými kořeny Alberta de Rohdena. Ten jej vytvořil při příležitosti poutě katolických Slovanů do Říma v roce 1881, jako kopii soudobé fresky Ludvíka Seitze na klenbě hlavní lodi římského kostela Santa Maria dell‘ Anima. Autor spodobnil světici jako mladou princeznu v okamžiku, kdy odkládá svrchní královské roucho, pod nímž se objevuje řeholní hábit. Výjev se stal v Čechách populárním a byl hojně reprodukován. Jeden z ohlasů tohoto dobově oblíbeného ikonografického motivu nalezneme i na jedné z vitráží v kostele Navštívení Panny Marie v Pálečku u Klobuk. Kostel znovuvystavěný roku 1788 byl opraven roku 1903 zásluhou zlonického faráře Františka Krause. Snad v rámci této obnovy byly pořízeny i nové vitráže, které nesou ve středových kruhových výšečích  polopostavy šesti světců, do jejichž souboru byla zahrnuta i tehdy blahoslavená Anežka Česká z rodu Přemyslovců.
Výstavu si nyní můžete znovu připomenout v právě vydaném výpravném katalogu, který vydává Arcibiskupství pražské.

vitraj_palecek_1