Index arrow Archiv arrow 2011 arrow První etapa opravy hlavního oltáře v kostele sv. Gotharda
První etapa opravy hlavního oltáře v kostele sv. Gotharda Tisk E-mail
Napsal Marek Filipec   
14.12. 2011 14:15

ico_oltar_2Interiér farního chrámu sv. Gotharda ve Slaném svým stavem rozhodně neodpovídá nejhodnotnější sakrální památce v kraji, jeho vnitřní dluh je velký. I přes dílčí práce, například na výmalbě bočních lodí nebo renovaci varhan, působí zejména hlavní loď s presbytářem neutěšeným dojmem. Celkové koncepční a rychlé řešení je přitom v nedohlednu. A tak, jako dílčí posun chápeme zahájení restaurátorských prací na pozdněbarokním hlavním oltáři pod vedením akad. mal. Jiřího Štorka. V letních měsících letošního roku proběhla již jejich druhá pro běžného pozorovatele však první viditelná etapa. Po loňském ošetření spodní části oltáře do cca 3.5 m (v zadním prostoru výše) proti dřevokaznému hmyzu letos vyrostlo lešení až na samotný vrchol a obnovy se dočkal horní nástavec oltáře se sochařskou výzdobou. V rámci restaurátorských průzkumů byla sondáží odkryta původní výrazně světlejší barevnost polychromie oltáře a bylo prokázáno, že také dnes zlacené sochy byly původně bíle štafírované.

Při uvážení celkového vyznění oltáře ve vztahu k interiéru kostela a již restaurovanému mobiliáři (varhaní skříň) i finančním nákladům bylo v souladu se současnou metodikou památkové péče rozhodnuto ponechat dnešní podobu a starší vrstvy přiznat pouze na drobných odkrytých vzorcích, které jsou běžnému pohledu skryty. Vzhledem k velmi omezeným finančním prostředkům (pro představu pětinu letošní přidělené dotace Ministerstva kultury spotřebovala pouze stavba lešení) byla pro samotnou obnovu zvolena nejúspornější varianta. Došlo k plošnému očištění a sanaci a drobnému řezbářskému doplnění polychromie i sochařské výzdoby. Menší součásti byly sejmuty a čištěny na lešení, větší sochy postav Nejsvětější Trojice a andělů po stranách zůstaly na svých místech. Nedošlo ani k novému zlacení, stav dochovaných vrstev je stabilizovaný bez větších odpadlých míst. Detailní pohled odhalil nižší kvalitu sochařského díla, jehož připsání konkrétnímu autoru není možné. Pokud už se nyní těšíte na další etapu, musíme poněkud mírnit optimismus. V příštím roce by měla podle předpokladů proběhnout sanace proti dřevokaznému hmyzu v horní části oltáře zezadu. Jedná se opět o na pohled diváka neznatelné, bez nich by ovšem další práce postrádaly smysl, mohlo by totiž dojít k opětnému narušení již obnovené části památky. Při současných finančních možnostech je celá akce rozložena na řadu let dopředu.

Fotografie z průběhu restaurování, na posledním snímku - oltář před rokem 1890, horní část tehdy ustoupila, neboť pohledově překážela novému barevnému oknu; zanikla tak původní vertikalita oltářní architektury; sochy ještě byly bíle štafírované

oltar_g_a

oltar_c_a

 

 

 

 

oltar_f_a oltar_d_a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltar_k_a oltar_i_a